Národná prírodná rezervácia Sandberg je monitorovaná kamerami

718

Pre časté porušovanie pravidiel pohybu návštevníkov v lokalite Sandberg sa mestská časť Devínska Nová Ves rozhodla pre osadenie kamery, ktorá bude monitorovať oblasť v záujme ochrany vzácnej lokality, ktorá je domovom viacerých vzácnych a zákonom chránených živočíchov a rastlín. V minulosti sa ochranári i mestská časť stretávali s častým porušovaním pravidiel pohybu návštevníkov, ale aj ničením tamojšej chránenej flóry a fauny.

Štátna ochrana prírody SR už vlani avizovala posilnenie stráže prírody v národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je aj Sandberg (Pieskovec). Na území so štvrtým stupňom ochrany totiž zaznamenávala zvýšený počet priestupkov a porušení zákona o ochrane prírody. Pri riešení porušení zákona môže stráž v závislosti od závažnosti zisteného priestupku udeliť blokovú pokutu do výšky 300 eur.

Zdroj: Devínska Nová Ves