Národný ústav detských chorôb v Bratislave má novú špičkovú magnetickú rezonanciu

1239

Kvalitné prístrojové vybavenie znamená aj kvalitnú diagnostiku a čo je dôležité, skráti celkový čas vyšetrenia. Pri magnetickej rezonancii sa tak zníži počet drobcov s potrebou vyšetrenia v anestézi, čo je veľmi dôležitým rozmerom najmä pri malých detských pacientoch.

”Kvalitné prístrojové vybavenie znamená aj kvalitnú diagnostiku a liečbu pre pacienta, čo je nesmierne dôležitou súčasťou pri správnej a adekvátnej liečbe. Nákup tohto prístroja bol financovaný z kapitálových výdavkov, kde je celkovo na tento rok vyhradených zo štátneho rozpočtu 98,05 mil. eur. Tieto peniaze sú primárne investované do prístrojovej techniky, ale aj do financovania havarijných stavov v oblasti zdravotníckej techniky a budov nemocníc. Verím, že nová špičková magnetická rezonancia v Národnom ústave detských chorôb skvalitní starostlivosť o detských pacientov, skráti vyšetrenia a zdravotníckemu personálu skvalitní podmienky na prácu,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Ministerstvo zdravotníctva vyhradilo na nákup prístroja 2 036 999 eur z kapitálových výdavkov. ”Veľkú výhodu nového prístroja oproti minulosti vidíme predovšetkým v rýchlosti aj rozsahu vyšetrení. Kým v minulosti napríklad vyšetrenie mozgu trvalo viac ako pol hodiny, nový prístroj nám umožní skrátiť tento čas na polovicu. Práca s deťmi je vo všeobecnosti v porovnaní s dospelými oveľa náročnejšia a čím je vyšetrenie kratšie, tým ľahšie ho deti zvládnu. Zníži sa tak počet detí, ktoré sme predtým museli vyšetrovať v anestézii. Pre dieťa, zvyčajne vo veku do 6 rokov, to znamenalo viaceré vyšetrenia pred podaním anestézie a hospitalizáciu,“ ocenil výhody nového prístroja riaditeľ NÚDCH MUDr. Peter Bartoň.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR