NDS zvyšuje bezpečnosť na D2 Bratislava – Malacky. Osádza nové oplotenie proti lesnej zveri

783

Národná diaľničná spoločnosť začala minulý piatok 29.4. s výmenou oplotenia na D2 Bratislava – Malacky. „Opravíme kritické úseky, kde boli časté nehody so zverou a zvýšime tým bezpečnosť diaľnice medzi metropolou Slovenska a Malackami. Na tomto úseku plánujeme obnoviť oplotenie v dĺžke 7,3 kilometra,“ približuje na webe.

D2 Bratislava – Malacky je jeden z úsekov, kde často dochádza k nebezpečným stretom s lesnou zverou. Preto spoločnosť intenzívne hľadala spôsoby riešenia tohto problému. Zvýšiť bezpečnosť a eliminovať riziko stretu so zverou pomôže nové, kvalitnejšie oplotenie. Nový plot bude vyšší (180 cm), bude mať lepšie upevnenie a bude zasadený hlbšie do zeme (20 cm). Vďaka týmto parametrom by mal byť účinný voči drobnej aj väčšej zveri a aj voči tým obyvateľom lesa, ktorí by plot chceli podhrabať. Nové oplotenie je zaistené tromi napínacími drôtmi.

Plán obnovy oplotenia pre tento rok
Vo všeobecnosti, na opravu oplotení má NDS uzavreté rámcové dohody na štyri roky v celkovej sume 981.000 eur – pre regióny západ, stred a východ. Opravy si následne manažujú jednotlivé regionálne strediská, pričom aktuálne sa už realizujú práce na opravách či výmene oplotenia v dĺžke vyše 6 kilometrov a v pláne je aj obnova oplotenia na ďalších 8 kilometroch.

Zdroj: NDS