Nechali sme si pustiť žilou

2120

Slovenské nemocnice bijú na poplach, chýba im krv.

Nemocnice v celej krajine bojujú s veľkým nedostatkom krvi a prosia o pomoc. Počet darcov počas pandémie rapídne klesol, obavy z nákazy sú však zbytočné. Transfúzne oddelenia zaviedli veľmi prísne pravidlá, ktoré darcov ochránia. Zamestnanci župy sa rozhodli pomôcť a v piatok boli darovať krv v ružinovskej nemocnici.

Moji kolegovia a kolegyne z Odboru komunikácie okamžite zareagovali na výzvu nemocníc a ja im zo srdca ďakujem. Dúfam, že napriek rúškam vidíte, že sa usmievajú. Budem rád, ak vás motivujú, aby ste sa k nim pridali, možno tým zachránite život,“ vyzýva obyvateľov kraja župan Juraj Droba.

Ak pôjdete darovať krv, toto sú nové pravidlá

Krv môžu ľudia darovať už len priamo na pracoviskách Národnej transfúznej služby, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste, plus v Martine, Nových Zámkoch a Poprade. V Bratislave je to v Ružinove a na Kramároch. Aj tu platia sprísnené hygienické opatrenia a upravené podmienky darovania. Podrobne sa overuje cestovateľská anamnéza darcu krvi. Vyradený je každý, kto sa vrátil zo zahraničia, na 14 alebo 28 dní od návratu, podľa destinácie, z ktorej prišiel. 

Pre darcov, ktorí prišli z európskych krajín, kde sa objavil COVID-19, platí, že nemôžu darovať krv 14 dní po opustení oblasti. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).

Darca,  ktorý  bol  v  styku  s  človekom  nakazeným  koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej), nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým. Darca, ktorý pracuje v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19 v komunite,  je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Darcovia, ktorí sa vrátil z Číny alebo inej mimoeurópskej krajiny, kde prebieha epidémia, nemôžu darovať krv 28 dní po opustení oblasti. Ak darca prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).

Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej) , nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým. Darcov Národná transfúzna služba netestuje pri odbere na koronavírus. Riziku nákazy však predchádzajú tým, že odobratá krv ide na 14 dní do karantény. Ak by sa u niektorého z darcov objavili počas týchto dní príznaky ochorenia, bola by krv zlikvidovaná.