Neviete čo s vrakmi? Petržalčania môžu na miestnom úrade požiadať o odtiahnutie zlikvidovaného vozidla

714

Vraky na parkoviskách zaberajú parkovacie miesta, ktoré by mohli využívať ostatní obyvatelia, sú často terčom vandalizmu. Olej v motore, prevodovke, tlmičoch, brzdová a nemrznúca kvapalina, batéria a ďalšie veci predstavujú ekologické riziko.

Petržalčan s trvalým pobytom v Petržalke môže na miestnom úrade požiadať o odtiahnutie a zlikvidovanie svojho vozidla, ktoré už nepoužíva.

K odtiahnutiu vozidla je potrebné:

• podpísať čestné prehlásenie na matrike MÚ v Petržalke, že súhlasí s odtiahnutím a zlikvidovaním svojho vozidla a zároveň splnomocňuje MÚ na tento úkon (správny poplatok za overenie jedného podpisu sú 2€),

• priniesť platný občiansky preukaz,

• priniesť technický preukaz k vozidlu (malý aj veľký technický preukaz o vozidle).

Po podpísaní čestného prehlásenia a splnomocnenia Vám zavolá náš pracovník a dohodne si s vami presný termín odtiahnutia Vášho motorového vozidla.

Pri odvoze auta na vrakovisko odovzdáte pracovníkovi malý aj veľký technický preukaz a kľúče od auta, ktoré je potrebné odovzdať pri zlikvidovaní vozidla. Potvrdenie o zošrotovaní vozidla Vám pošleme na adresu Vášho trvalého pobytu.

Na podpis splnomocnenia je potrebné si dohodnúť presný termín telefonicky na čísle 02/68 288 510 alebo 02/68 288 801.

Zdroj: FB Petržalka; Video: RKsV MČ Petržalka