Niektoré autobusové zastávky v meste Senec prejdú obnovou

1660

Mesto Senec podalo žiadosť o dotáciu z BRDS 2023 poskytovanú Bratislavským samosprávnym krajom na projekt „Obnova verejnej infraštruktúry v Senci“ z oblasti podpory Verejná infraštruktúra a životné prostredie, ktorá bola schválená.

Hlavným cieľom projektu je podpora udržateľnej verejnej osobnej dopravy a ochrany životného prostredia prostredníctvom obnovy autobusovej zastávky na Bratislavskej ulici. Realizovaná bude výmena prístreška na strane ulice v smere do Bratislavy, výmena lavičiek v oboch smeroch, nákup a výsadba zelene v kvetináčoch, osadenie cyklostojanov a smetných nádob.

V meste sa nachádza veľa prístreškov na autobusových zastávkach v horšom technickom stave, ale konkrétna realizácia tohto projektu bola zvolená práve na Bratislavskej ulici z dôvodu, že vo výzve na predkladanie žiadostí boli poskytovateľom dotácie BSK určené na výber konkrétne vybrané lokality. Následne po ukončení realizácie tohto projektu bude mesto postupne obnovovať aj ďalšie prístrešky na autobusových zastávkach z rozpočtu mesta alebo sa bude uchádzať na ich revitalizáciu o dotáciu z externých zdrojov.

Mesto Senec podporí prostredníctvom tohto pilotného projektu udržateľnú mobilitu v meste, zmierni problémy spojené s verejnou infraštruktúrou. Vytvorením atraktívneho verejného priestoru s prvkami zelenej infraštruktúry sa zlepší adaptácia na nepriaznivé dôsledky klímy.

Mesto Senec získalo dotáciu vo výške 9 067 eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt bude zrealizovaný do konca novembra 2023.

Zdroj: Senec.sk