Nobelovo námestie zdobia nové kvetinové pyramídy

677

Aj nové kvetinové pyramídy so stovkami pelargónií sú ukážkou možností budúcej podoby Nobelovho námestia. S touto dočasnou výsadbou, ktorá pomerne rýchlo, efektívne a jednoducho aspoň z časti rieši omnoho komplexnejšie problémy, majú skvelé skúsenosti mnohé samosprávy.

„Ďakujeme všetkým obyvateľom a návštevníkom za veľa podnetných návrhov ohľadom budúcnosti Nobelovho námestia. Vo väčšine sa zhodujú s jeho využitím na organizáciu kultúrnych podujatí, ale prevláda aj dopyt po doplnení zelene, ktorá by priestor mierne schladila,“ vysvetľuje motivácie projektu Daniela Vašková Kasáková z oddelenia životného prostredia.

A svoje názory na budúcu podobu Nobelovho námestia môžete vyjadriť vyplnením krátkeho online dotazníka na webovej stránke www.nobelovonamestie.sk.

Zdroj: Petržalka