Nominácie na športovca roka mesta Senec za rok 2022

639

O tom, kto sa stane Športovcom roka mesta Senec za rok 2022 rozhodne Komisia športu pri MsZ v Senci na základe vašich nominácii.

Vo vašom okolí určite sú športovci, ktorí si svojimi výkonmi v roku 2022, či už na domácich alebo zahraničných podujatiach, toto ocenenie zaslúžia. Nominujte ich a napíšte nám ich príbehy.

Návrhy môžu podávať:

 – Športové kluby

 – Športová komisia pri MsZ Senec

 – Vedenie mesta Senec

Kategórie:

– Športovec jednotlivec

– Športové kolektívy

– Skokan roka

– Športový čin rok

– Tréner roka

– Víťaz internetového hlasovania

– Absolútny víťaz

Návrhy je potrebné podať prípadne zaslať do podateľne MsÚ v Senci najneskôr do 16. januára 2023 (pondelok).

Slávnostné vyhodnotenie ankety Športovec roka mesta Senec za rok 2022 sa uskutoční 15. februára 2023 v MsKS v Senci.

Zdroj: Senec.sk