Nominácie na udelenie Pamätných listov predsedu Bratislavského kraja za rok 2021

1022

Jaroslav Bello Beliš

Výtvarník, majster mnohých lesných diel (v Dúbravke, pri Dunaji, v lesoch pri Železnej studničke), tvorca tajomných tvarov, objektov, záhad. Vytvoril koncept diela Dežo na podujatie Spomienka na Deža a zorganizoval vernisáž lesných diel a vychádzku pre širokú verejnosť. Postupne vzniklo tzv. „Belišovo“ údolie – cesta viacerými dielami v lesoch medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou. Pracoval v Galérii mesta Bratislavy, neskôr učil keramiku klientov a tvoril s nimi v Centre sociálnych služieb Karola Matulaya na Lipského ulici.

Bc. Jakub Benko

Profesionálny thajský boxerista.Trénovať začal v 12 rokoch. Z amatérskej ligy plynule prešiel do profesionálnej a thajský box sa učil od uznávaných thajských trénerov. Popri profesionálnom športe vyštudoval bakalára na Chemickej fakulte STU v Bratislave. Má za sebou množstvo domácich aj svetových úspechov ako Majster sveta WMF v Bangkoku, Majster Slovenska, opasok WMC z Hongkongu alebo vyhlásenie jeho zápasu so svetovou jednotkou Tobim Smithom v Austrálii za zápas roka. V lete 2021 dostal ponuku na svoj najväčší zápas do prestížnej americkej organizácie LION FIGHT, ktorá ho nasadila proti 7-násobnému neporazenému majstrovi sveta. Jakub zápas vyhral, stal sa úradujúcim majstrom sveta a neuveriteľným spôsobom odprezentoval v tomto športe Slovensko vo svete. Týmto titulom sa stal 3. najlepším thajským boxeristom na svete vo svojej váhe.

PhDr. Katarína Bergerová

Už desať rokov je riaditeľkou Miestnej knižnice Petržalka. Počas jej pôsobenia sa knižnica premenila z „obyčajných“ pobočiek na moderné miesta s multifunkčným využitím. Službami, ktoré poskytuje, patrí k jednej z najprogresívnejších knižníc na celom Slovensku. Pani Bergerová prepája kultúru, osvetu, vzdelávanie a trávenie voľného času s pokojným, príjemných prostredím, ktoré čaká na čitateľov v každej z 9 pobočiek knižnice. Iniciuje a podporuje rozvíjanie čitateľskej gramotnosti od útleho detstva – podporuje spoluprácu s materským centrom, materskými a základnými školami, no aktivity smeruje aj na stredoškolákov, ľudí v produktívnom veku a seniorov. Pomáha rozvíjať komunitný život v Petržalke prostredníctvom množstva projektov – cyklu výstav o histórii Petržalky, festivalov čítania, letných čitární, búrz kníh, večerníčkov v knižnici pre rodiny s deťmi, rôznych súťaží a pod.

PaedDr. Miroslav Brna, PhD.

Od roku 2002 je takmer nepretržite riaditeľom základnej školy v obci Igram a vedie alokované pracovisko Základnej umeleckej školy v Senci v odbore hudobná výchova. V minulosti v obci Igram viedol aj mládežnícky ľudový orchester „Igrici“, s ktorým vydal 4 CD ľudových piesní. V súčasnosti je členom dychového súboru „Igramčan“ a vedie mládežnícky súbor s názvom „Trubadári“. Upevňuje v mládeži lásku a hrdosť k slovenským tradíciám, folklóru, dychovej hudbe a domovine. Venuje sa zberu, spisovaniu a analýzam slovenských ľudových piesní, vedeniu ľudových hudieb, aranžmánom piesní a kompozícií.

Štefan Cifra

Spisovateľ, publicista, kultúrny historik, novinár a redaktor. Vyše štvrťstoročie pôsobí v oblasti mediálnej podpory a propagácie rozvoja regionálnej a miestnej kultúry, slovenského vidieka, poľnohospodárstva, vinohradníctva, turistického ruchu a vidieckej turistiky, tradičnej ľudovej kultúry, ochrany pamiatok a kultúrneho dedičstva. Bol zakladateľom a šéfredaktorom novín Hlas Nového Mesta, časopisu Národná osveta, dodnes je šéfredaktorom Literárneho týždenníka. Založil a manažoval 7 ročníkov celoštátnej súťaže kroník s názvom Slovenská kronika a 4 ročníky súťaže lokálnych periodík s názvom Miestne noviny. Je autorom publikácií a mnohých príspevkov. Získal viaceré ocenenia – Cenu ministra kultúry SR za veľmi dobré pracovné výsledky a dlhodobý osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia či Pamätný list Slovenského zväzu kultúrnej turistiky a agroturistiky za propagáciu a podporu vidieckej turistiky na Slovensku.

Lucia Debnárová

Dlhoročná reprezentantka Slovenska v armwrestlingu – pretláčaní rukami. Vrcholovo sa venuje tomuto silovému športu a získala 10 titulov majsterky sveta, 10 titulov majsterky Európy, 30 titulov majsterky Slovenska a patrí medzi najúspešnejších neolympijských športovcov Slovenska. Bola okrem iného ocenená aj premiérom SR v roku 2010-2015. Založila športový klub, ktorý podporuje rozvoj armwrestlingu na Slovensku a vychováva a trénuje talenty, ktoré by mohli reprezentovať SR na najvyšších svetových turnajoch. V súčasnosti sa aktívne a súťažne venuje ďalšej silovej disciplíne – tlak na lavička, kategória RAW.

PaedDr. Izabela Holá

Od roku 1977 pôsobí ako predškolský pedagóg a prešla viacerými pozíciami v rôznych materských školách, bola i riaditeľkou v škôlkach. Od roku 2003 pôsobí v MŠ Velehradská 24 v Ružinove. Vedie dva krúžky: výtvarný krúžok Machuľa zameraný na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa a Šikovníček zameraný na získavanie skúseností tvoriť s rôznymi materiálmi, rozvíjanie kreativity a jemnej motoriky. Počas svojho učiteľského života sa zameriavala i na deti s osobitnými vzdelávacími potrebami, nielen na deti s rôznymi poruchami, ale aj na deti talentované a nadané, vyžadujúce nadštandardné informácie. Mnohé z detí, ktoré prešli jej rukami, boli úspešné na zápisoch do základných škôl dlhodobo sa umiestňujúcich medzi školami s výbornými vyučovacími výsledkami v rebríčku INEKO.

PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA

Už viac ako 40 rokov pracuje v oblasti školstva a prešla takmer všetkými kategóriami škôl, od materskej školy, cez základnú a strednú školu a posledných 20 rokov pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania, hlavne so zameraním na vzdelávanie starších študentov-seniorov. Jej neutíchajúci elán, pozitívna energia a tvorivé nápady denno-denne realizuje nielen so študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a nielen so seniormi MČ Bratislava Petržalka, ale celého Bratislavského samosprávneho kraja. Podieľa sa na kvalitatívnom a kvantitatívnom rozvoji Univerzity tretieho veku a ostatných zmysluplných aktivít pre seniorov a so seniormi. Sama prednáša seniorom v študijných programoch, ktoré garantuje. Ako cvičiteľka Zumby Gold presviedča seniorov o dôležitosti rovnováhy psychickej a fyzickej kondície, ktorá je pre nich nesmierne dôležitá. Jej meno je významne spojené so vznikom a činnosťou Petržalskej klubovne aktívnych seniorov. Je to miesto, kde sama s vyhrnutými rukávmi prispieva k príprave a organizácii všetkých podujatí pre seniorov. Ekonomická univerzita v Bratislave, na ktorej pôsobí, je členom Svetovej asociácie univerzít tretieho veku AIUTA a ona je členkou výboru tejto renomovanej medzinárodnej organizácie. Zúčastňuje sa medzinárodných konferencií so seniorskou tematikou a v roku 2019 sa so skupinou takmer 50tich seniorov zúčastnila študijného pobytu v Číne. Seniori pod jej vedením získali už niekoľko ocenení v medzinárodných súťažiach. Vďaka nej seniori zvládli aj náročné uplynulé obdobie, ktoré im v dennom kontakte robila lepším, zvládnuteľným a naplneným trpezlivosťou, dôslednosťou a kreativitou. Za touto angažovanosťou, ktorá má celospoločenský význam a jej prioritou sú seniori, sa skrýva nekonečné množstvo hodín aktívnej a tvorivej práce, ktorou prispieva k naplneniu motta pre seniorov „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové.“ Cez toto motto profesionálne a hlavne bytostne podporuje u seniorov nový aktívny zmysel života, myšlienku, že vzdelanie je pre všetkých aj pre starších ľudí, osobným príkladom podporuje aktívny voľný čas, zlepšenie kondície a hlavne spomaľovanie procesu starnutia. Seniori, s ktorými prichádza do styku a nie je ich málo a hlavne všetci petržalskí, pyšne o nej hovoria. „Naša Janka pre nás urobí všetko.“

Eduard Chmela

Významná osobnosť obce Kostolište v oblasti histórie, umenia, športu. Ako dlhoročný poslanec Obecného zastupiteľstva sa venoval športu a kultúre. Poslancom bol bez prerušenia 37 rokov. Plných 50 rokov bol tajomníkom miestneho športového futbalového klubu TJ Záhoran Kostolište, za ktorý hrali žiaci I. slovenskú ligu a seniori krajskú. Pôsobil aj v Bratislavskom futbalovom zväze a získal medailu za rozvoj športu, najmä futbalu v kraji. Pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky obce Kostolište napísal publikáciu o histórii obce, rovnako je autorom publikácie o športe – vydal Kroniku vývoja športu v obci s mnohými fotografiami a historickými dokumentami. Je dlhoročným správcom Pamätnej izby akademického maliara a národného umelca Martin Benku, rodáka obce. Natočil o ňom aj filmové materiály, z ktorých niektoré boli odvysielané v Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase. Je autorom obecnej kroniky, v ktorej dokumentuje históriu od prvých zmienok po súčasnosť.

Ing. Matilda Kropáčková

Od roku 2001 bola súčasťou bratislavskej župy. Bola doslova prvým zamestnancom s osobným číslom 001. Začínala u prvého župana Ľuba Romana ako asistentka pri vytváraní podmienok pre prácu orgánov samosprávneho kraja, neskôr bola riaditeľkou Kancelárie predsedu BSK. V roku 2006 bolo vytvorené oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu a stala sa jeho vedúcou. Zásluhou prvého župana boli nadviazané bilaterálne vzťahy a dohody o spolupráci s mnohými regiónmi, v júli 2002 bola otvorená Kancelária BSK v Bruseli. Jej veľmi dôležitým poslaním bola príprava mladých nástupcov na túto činnosť, či už nových kolegov, stážistov alebo študentov a diplomatov. Začiatkom minulého roka (2020) odišla do dôchodku. Pani Kropáčková pracovala na župe viac ako 18 rokov.

Jozef Mallinerits

Ako hudobník, člen Slovenskej filharmónie reprezentoval Rusovce a v roku 1984 mu minister kultúry Miroslav Válek za jeho dlhoročnú významnú umeleckú činnosť udelil čestný titul ZASLÚŽILÝ ČLEN SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE. Je historikom, bývalým archivárom a kronikárom Rusoviec. Počas rôznych podujatí sprístupňuje obyvateľom a návštevníkom Rusoviec históriu, aktualizuje skreslené historické skutočnosti a vďaka nemu sa dozvedajú mnoho historických zaujímavostí o území tejto mestskej časti. Umožňuje im nazrieť do fotografického dobového materiálu, ktorý dlhé roky hľadal, zachránil, spracoval, archivoval a zapisoval; rozpráva im nielen historické fakty, ale aj príbehy ľudí žijúcich na tomto území. Pred 35 rokmi dal na vlastné náklady zrekonštruovať asi 350 rokov starý oltárny obraz z románskeho kostolíka, ktorý po renovácii vrátil na pôvodné miesto Kostolíka sv. Víta, ktorý patrí medzi najstaršie sakrálne pamiatky na Slovensku.

Mgr. Daša Melichárková

5-násobná majsterka Československa v džude, trénerka, bývalá stredoškolská učiteľka. Európska únia džuda jej udelila ocenenie za rozvoj tohto športu. Na FF UK vyštudovala slovenčinu – francúzštinu a na FTVŠ špecializáciu džudo. Bola stredoškolskou profesorkou na viacerých školách, od roku 1978 bola trénerkou džudistiek Slovana Patrónka. Pred niekoľkými rokmi odišla do dôchodku, no stále sa angažuje v športe – v súčasnosti je trénerkou Judo klubu Patrónka Bratislava a trénuje všetky vekové kategórie.

Ing. Helena Navrátilová

V súčasnosti je najstaršou aktívnou vlastivednou sprievodkyňou v Bratislave. Podieľa sa na predstavení vzácnej architektúry, kultúrneho dedičstva a histórie a reprezentuje kraj a mesto Bratislava už vyše 57 rokov za každého počasia v slovenčine, ruštine či maďarčine. Sprevádzala aj viacero významných osobností, napr. prvú dámu ČR Dagmar Havlovú či prvú dámu Maďarska Zsuzsannu Göncéovú. Nezameriava sa však len na Bratislavu, ale pripravuje i vlastivedná zájazdy a vychádzky a realizovala už viac ako 300 poznávacích zájazdov v rámci Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska. Je spoluautorkou publikácie Bratislava – sprievodca z roku 1992. Dve dekády spolupracovala aj na projekte Poznaj svoje mesto určenom pre žiakov a študentov bratislavských škôl. Viac ako polstoročia (od r. 1966) pôsobí ako lektorka, istý čas aj ako metodická vedúca kurzu Sprievodca cestovného ruchu, v ktorom v súčasnosti prednáša o Dunaji, hudbe, divadle, múzeách a galériách. 

Tibor Nosian

Pilot vrtuľníka v radoch Československej armády, neskôr získal kvalifikáciu inštruktora a cvičil pilotov vrtuľníkov. Zúčastňoval sa záchranných a pátracích letov. Po absolvovaní skúšok sa stal dopravným pilotom, čo je najvyššia letecká kvalifikácia v civilnom letectve a mohol vykonávať lety s najvyššími ústavnými činiteľmi. Spolupracoval s Horskou službou a položili základy pre vznik leteckej záchrannej služby (LZS) v Československu, a ako inštruktor cvičil mnohých pilotov LZS. V roku 1989 zasahoval ako súčasť vzdušnej podpory pri vzbure väzňov v leopoldovskej väznici. V roku 1990 bol veliteľom posádky pri preprave pápeža Jána Pavla II. z Belehradu na letisko Vajnory a v rovnakom roku letel aj s Matkou Terezou pri jej návšteve ČSFR. Neskôr sa začal venovať výlučne leteckej záchrannej službe ako pilot a inštruktor. Pri príležitosti dožitých 80. narodenín bol ocenený Čestnou plaketou ministra vnútra SR za zásluhy za vznik a rozvoj Leteckej záchrannej služby.

Gizela Oňová

Profesionálna speváčka. Svojou umeleckou činnosťou rozpútala pozornosť ľudí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Nikdy sa nezamerala len na jeden konkrétny hudobný žáner, ale spievala a spieva všetko od modernej hudby cez džez, dychovku až po koledy. Pôsobila vo viacerých muzikáloch a vystupuje v divadlách. V Slovenskom rozhlase nahrala desiatky trvaliek, vystupovala v rôznych televíznych programoch, jej piesne vyšli na hudobných nosičoch. V televíznych reláciách odkrýva aj svoje kulinárske umenie a vydala aj vlastné kuchárske knihy. V súčasnosti sa venuje aj dabingu, prispieva do časopisov, motivuje mládež i staršie ročníky k zdravšiemu využívaniu voľného času.

Ing. Mária Reháková

Generálna riaditeľka vydavateľstva STAR production. Aktívne sa zapája do propagácie slovenskej kultúry. Dlhodobo podporuje významné osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie Bratislavy a v rámci mesačníka Metropola vyhlasuje anketu, ktorá je ocenením ich práce. Vydáva jeden z najstarších časopisov – týždenník Slovenka. Založila podujatie Slovenský deň kroja, kde sa prezentujú profesionálne i amatérske súbory. Stojí za Bratislavskými módnymi dňami. V rámci projektu Nové tváre módnej scény objavuje talentovaných dizajnérov, podporuje slovenských módnych tvorcov prostredníctvom prehliadok v zahraničných metropolách. Založila Československý deň v Prahe, Filmový chodník slávy pred Divadlom P. O. Hviezdoslava. Organizuje anketu Slovenka roka.

Mgr. Pavol Sabela

Viac ako 10 rokov sa venuje problematike bezdomovectva. Pôsobil vo viacerých organizáciách až nakoniec si založil vlastnú neziskovú organizáciu OZ STOPA Slovensko, ktorej hlavným cieľom je ukončovanie bezdomovectva. Najväčšou skúsenosťou mu bola práca v tejto oblasti vo Veľkej Británii, kde sa ako intervenčný pracovník venoval nielen ľuďom bez domova, ale aj s kriminálnou minulosťou. Tieto skúsenosti pretavuje na naše podmienky. Klientom poskytujú sociálne poradenstvo, pomoc pri hľadaní ubytovania a návrate do bežného života, či vyučujú nové zručnosti. Má ukončený dlhodobý supervízny výcvik a je akreditovaným supervízorom. Myšlienkou „jeho“ organizácie je, že ľudia žijúci na ulici nie sú menejcenní, ale sú to ľudia, ktorí nemajú domov.

Bc. Helena Sprušanská

Bývalá zamestnankyňa Domova sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici v Pezinku, kde pracovala 22 rokov. Mala na starosti komunikáciu s obyvateľmi domova, ich rodinnými príslušníkmi, s nemocnicami a poisťovňami. Keď na jar 2020 silnela pandémia a brány domova sa zatvorili, zrazu zostala pracovať v covid pozitívnom zariadení, v ktorom prežila nepretržite dlhých 7 týždňov. Hoci jej vlastná rodina zostala bez osobného kontaktu s ňou, nechcela odísť, pretože obyvatelia domova boli bezradní a potrebovali psychickú podporu. Prvé mesiace intenzívne spolupracovala s pani Matulovou, ktorá bola poverená krízovým riadením, a neskôr v auguste a septembri sama viedla zariadenie, ktoré následne odovzdala do rúk terajšej riaditeľky.

Mgr. Pavol Šima-Juriček

Je všestranným výtvarníkom, ktorý sa venuje kresbe, maľbe, grafike, sochárstvu, šperku, dizajnu i kresleniu. Ilustroval 7 kníh. Svoje diela vystavoval doma i v zahraničí, a to nielen v Európe, ale aj v Ázii a Amerike. Už 25 rokov je kurátorom Salóna výtvarníkov. Pod jeho vedením sa z toho stalo jedno z najvyhľadávanejších stretnutí umelcov z celého Bratislavského kraja. Do júna tohto roka bol pedagógom na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre.

Ing. Marián Šipoš

Organista, zbormajster, organizátor benefičných koncertov. Profesiou je stavbár, odborník na betónové mosty, ale dušou je hlavne muzikant. Je organistom v r. k. farnosti v Pezinku, kde od 15. rokov vedie amatérsky pezinský chrámový zbor Ad Una Corda. Zbor pozbieral mnohé víťazstvá a významné ocenenia doma i vo svete a má za sebou zaujímavé spolupráce s poprednými profesionálmi, ako Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Pavol Hammel, Marián Varga a ďalší. Každoročne organizuje benefičný koncert, ktorého výťažok je venovaný na podporu liečby detí a mládeže so psychickými poruchami a ochoreniami. Za sebou má už 20 takýchto podujatí. Benefícia vždy putovala na Kliniku detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH na bratislavských Kramároch, kde prostriedky investovali do podpornej liečby umením (arteterapie). Celý život žije v Pezinku a je zapálený lokálpatriot. Odborne asistoval pri obnove kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, ktorý v roku 2019 získal od BSK cenu Za príkladnú obnovu. Tento rok oslávil v životné jubileum 50 rokov.

Mgr. art. Gabriel Škriečka

Pravdepodobne najdlhšie slúžiaci riaditeľ jednej ZUŠ na Slovensku – od roku 1991 je riaditeľom Základnej umeleckej školy v Senci. Pod jeho rukami prešlo mnoho detí, z ktorých je dnes už aj mnoho známych umelcov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaci úspešne reprezentujú ZUŠ na prehliadkach v rámci Slovenska aj za hranicami a absolventi majú výborné uplatnenie vďaka tomu, že pán Škriečka nikdy nespúšťal zo zásad a nárokov a držal „latku“ ZUŠ v Senci veľmi vysoko. Po 30 rokoch pôsobenia na riaditeľskej stoličke odchádza do dôchodku. Zostáva však naďalej jej emeritným riaditeľom. Tento titul mu slávnostne udelil primátor Senca, Dušan Badinský.

Alžbeta Uhráková

20 rokov pôsobila ako sólistka v tanečnej zložke profesionálneho tanečného súboru SĽUK v Bratislave. V roku 1992 v jeho priestoroch otvorila súkromné tanečné štúdio, ktoré neskôr prešlo pod správu Miestneho úradu v Rusovciach. Súbor sa premenoval na Detský folklórny súbor Gerulata a pôsobí v Rusovciach už takmer 3 desaťročia. Za tento čas pod jej vedením súbor absolvoval viac ako 600 vystúpení na Slovensku aj v zahraničí, účinkoval na mnohých domácich i medzinárodných festivaloch, v Slovenskej televízii či Slovenskom rozhlase. Zameriava sa na spev, detské hry a tance z rôznych regiónov Slovenska. Pani Uhráková získala v tomto roku ocenenie OSOBNOSŤ RUSOVIEC 2021 práve za svoju dlhoročnú umelecko-pedagogickú prácu, rozvoj detských talentov a budovanie pozitívneho vzťahu k folklóru a tradíciám.