Nová cyklotrasa v Malackách: Pezinská – Priemyselný park

1403

Malacky sa pomaly, ale isto stávajú cyklistickým mestom. A to aj vďaka novej cyklotrase, ktorá vedie od železničnej stanice po Pezinskej ulici až po priemyselný park. Meria 2,66 kilometra.

„Cyklotrasa z Pezinskej ulice do priemyselného parku bezpečne odčlení cyklistov od peších a áut. Súčasťou stavby boli aj nové parkoviská a verejné osvetlenie v celej dĺžke ulice,” vysvetlil Juraj Říha, primátor Malaciek.

Pôvodne predpokladané výdavky na projekt boli odhadované vo výške viac ako 1,13 milióna eur. „Verejným obstarávaním sme ušetrili Európskej únii, štátu a mestu na kofinancovaní viac ako 300-tisíc eur, ktoré môžu byť použité na iné projekty v najbližšej výzve. V nej sa budeme uchádzať o finančnú podporu aj na dva projekty k výstavbe cyklotrasy Pezinská – Padzelek a Duklianskych hrdinov – nemocnica,“ doplnil primátor Říha.

Pozrite si video:

Video: Michal Feik (BSK)

„Primátor Malaciek je jeden z najakčnejších ľudí, akých poznám. Mestský úrad pod jeho vedením doslova chŕli projekt za projektom. Opravujú školy a škôlky, revitalizujú športoviská, v centre mesta budujú parkovací dom či revitalizujú námestie. Cyklotrasa na Pezinskej ulici je jedným z mnohých úspešných projektov,” vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Dodal, že úrad BSK pomáha takýmto projektom získať financie z prostriedkov EÚ.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky. Realizácia predkladaného projektu prispeje k zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky vybudovaním cyklotrasy, čím sa výrazne zvýši kvalita poskytovanej verejnej služby. V projekte navrhnuté cyklotrasy sa napoja na súčasné cyklokomunikácie, resp. úseky označené pomocou cyklopiktogramov a cyklokoridorov. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Fotogaléria:

Foto: Michal Feik (BSK)

Fotografie z výstavby (apríl 2021)

Foto: Mesto Malacky