Nová Dedinka aj Bernolákovo majú nové miesta pre škôlkarov a školákov (VIDEO)

1336

Obce a mestá v Bratislavskom kraji sa neustále rozvíjajú a rastú, kvôli čomu ročne pribudne až 8.000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby. Najviac to cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl. Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried na základných školách a asi 2500 v materských školách.To sa však vďaka eurofondom podarilo zmeniť.

„V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried. Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavskému samosprávnemu kraji sa v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podarilo vyrokovať financovanie rozširovania kapacít na základných škôl prostredníctvom novej oprávnenej aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Peniaze na viac miest v materských škôl zase pochádzajú z nevyužitých zdrojov IROP pre oblasť kultúry.

Jedným z úspešných projektov je rozšírenie kapacít materskej školy v Novej Dedinke a to jej nadstavbou. Vytvorilo sa tak 48 nových miest, čím vznikli dve triedy. Celková kapacita je aktuálne 194 detí. Súčasne sa rozšírila aj kapacita jedálne, upravil sa okolitý areál škôlky, ale pribudlo aj nové materiálno-technické vybavenie. Predmetom projektu bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Okrem materskej školy získala obec Nová Dedinka aj nové kapacity v základnej škole. Spolu tak obec získala na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení 5 miliónov eur.

„Stavebné práce sme zahájili v máji 2023 a realizovali sme ich za plnej prevádzky materskej skoly. Počas letných prázdnin sme v pôvodnej budove zrekonštruovali dve umývarky, vymenili sme elektrické vedenie, pridali sme systém rekuperácie vzduchu a klimatizáciu, ako aj inovatívne kúrenie. Súčasne sme nadstavili dve nové triedy a jednu telocvičnu, ktoré sú pokryté zelenou strechou. Na dvore pribudli hracie prvky a mobiliár. Máme za sebou náročných 10 mesiacov práce mnohých ľudí, ktorej výsledkom je moderná, energeticky úsporná a plne vybavená Smart materská škola,“ uviedla starostka Novej Dedinky Zuzana Árvová.

Nové miesta vďaka eurofondom na úrovni 3,5 milióna eur mohli vzniknúť aj na základnej škole v Bernolákove. Dostavaním prístavby budovy školy vzniklo 250 nových miest pre 10 tried. Rovnako sa vybudovala kuchyňa s jedálňou, zrevitalizoval sa areál školy a obnovou prešlo aj vykurovanie. Súčasťou finančného príspevku bola aj kompenzácia nárastov cien služieb a materiálov.

Pôvodne mala vzniknúť samostatná budova s 8 triedami a kuchyňou s jedálňou. Demografické ukazovatele však neúprosne smerovali k tomu, že 8 tried nebude stačiť a tak architekt rozpracoval do štúdie požiadavku obce na 10 triednu verziu.

„V roku 2019 odišla z obce prvá objednávka na štúdiu prestavby základnej školy na Školskej ulici. Pôvodné návrhy počítali s prestavbou podkrovia na triedy. Štúdia nakoniec ukázala ako najhospodárnejšie riešenie postaviť samostatnú budovu na pozemku vedľa existujúcej budovy,“ uviedol starosta Bernolákova Miroslav Turinič.

„Stavbu sme zahájili 19.8.2022 slávnostným poklepaním základného kameňa. Od tohto dňa uplynulo takmer 600 dní, ale môžeme sa pýšiť hotovým výsledkom a za pár dní do tejto školy nastúpi 8 tried prvákov. Niektoré triedy prvákov z týchto nových priestorov presúvame z provizórnych priestorov, ktoré pôvodne nikdy neboli určené ako triedy,“ dodal starosta Turenič.

Náklady na projekt dostavby vrátane zariadenia a vonkajších priestorov predstavovali doteraz sumu 5 426 200 eur. Vďaka peniazom z Integrovaného regionálneho operačného programu sa podarilo na realizáciu tohto diela získať dotáciu vo výške 3 352 232,71 eur. Zvyšné 2 073 968 eur obec financovala z obecného rozpočtu predovšetkým z poplatkov za rozvoj a úveru.

„V jednej s počtom žiakov najväčších škôl na Slovensku, v jednej s počtom žiakov najväčších škôl na Slovensku, sme sa dočkali odovzdania prekrásneho pavilónu dostavby základnej školy. Okamih, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili a očakávali ho s napätím dieťaťa, tešiaceho sa na vianočný darček. Niet sa čo diviť. Základná škola v Bernolákove má 1036 žiakov, učiacich sa v štyroch školských budovách a dokonca dve triedy prváčikov, ktorí svoje aktovky na chrbátikoh nosili do tried umiestnených v kultúrnom dome. Pani učiteľky s pani vychovávateľkami im aj tam vytvorili krásne priestory, avšak predsa len to nebola taká naozajstná škola. Obe hlavné budovy našej základnej školy sú už staré dámy, v krásnom veku 81 a 61 rokov a preto sa určite obe potešia tejto novej, elegantnej súpútničke, škole, ktorá bude vo svojich priestoroch pokračovať v bernolákovskej tradícii výchovy žiakov, ktorí sú pripravení na štúdium na stredných školách, na vzornú reprezentáciu nielen svojich rodín, ale aj základnej školy a obce Bernolákovo,“ uviedla riaditeľka školy Adriana Moldová.

„Mestám a obciam zabezpečujeme taký servis, aby boli pri tvorbe, písaní aj realizácii projektov úspešní. Úrad BSK vystupuje v týchto projektoch ako Sprostredkovateľský orgán. Z poverenia MIRRI SR vystupuje ako poskytovateľ príspevku, zabezpečuje zazmluvnenie projektu, kontrolu procesu verejného obstarávania, finančnú implementáciu cez žiadosti o platbu, ako aj následné monitorovanie,“ ozrejmil postupnosť procesov Juraj Droba.

ŽiadateľNázovZazmluvnená výška výdavkov
Mestská časť Bratislava-PetržalkaPrestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Bohrova 1, Bratislava48 432 €
Mestská časť Bratislava-PetržalkaPrestavba školníckeho bytu na triedu materskej školy na MŠ Ševčenkova 1139/35, Bratislava74 085 €
Mestská časť Bratislava-PetržalkaPrestavba školníckeho bytu na triedu MŠ na MŠ Pifflova 10, Bratislava84 184 €
Obec Malé LeváreMaterská škola prístavba a nadstavba – 2. etapa299 593 €
INškôlka s. r. o.Vytvorenie nových kapacít v materskej škole Inškôlka453 358 €
Obec JakubovPrístavba a nadstavba materskej školy508 919 €
Obec Kostolná pri DunajiSO 01 – Prístavba a nadstavba materskej školy, SO 02 – Rekonštrukcia kuchyne materskej školy542 999 €
Obec Hrubá BoršaObnova materskej školy Hrubá Borša563 183 €
Mesto StupavaZvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava728 244 €
Obec JablonecDostavba materskej škôlky Jablonec809 290 €
Obec VinosadyRekonštrukcia Materskej školy Vinosady841 317 €
Mesto Svätý JurRekonštrukcia materskej Školy Felcánova – Svätý Jur1 324 812 €
Obec ZálesieMaterská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne1 415 197 €
Obec Dunajská LužnáMŠ Nové Košariská1 423 793 €
Mesto MalackyMalacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova1 461 125 €
Bratislava – mestská časť JarovceObnova a nadstavba – Materská škola Jarovce1 559 593 €
Obec Chorvátsky GrobZvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe1 621 842 €
Obec Most pri BratislavePrestavba bývalej školy na Materskú školu Most pri Bratislave1 675 577 €
Obec ČastáRozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou1 689 083 €
Mesto StupavaVýstavba MŠ Zvončeková v Stupave1 780 278 €
Obec ŠenkviceZvýšenie kapacity MŠ v Šenkviciach1 869 278 €
Obec TomášovZvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov1 979 047 €
Obec Nová DedinkaNadstavba – Rozšírenie MŠ Nová Dedinka2 052 582 €
Obec ZohorMaterská škola Zohor2 127 124 €
Obec Slovenský GrobMaterská škola Slovenský Grob – OS Šúr2 500 000 €
29 432 934 €
ŽiadateľNázovZazmluvnená výška výdavkov
Mesto PezinokPrístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku – novostavba328 277 €
Mestská časť Bratislava- Nové MestoRozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.21 330 267 €
Obec KalinkovoAdaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo1 341 646 €
Mestská časť Bratislava – Záhorská BystricaRozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne1 607 725 €
Mestská časť Bratislava- Nové MestoRozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová1 900 493 €
Obec LimbachNovostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu2 014 267 €
Obec ŠenkvicePrístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice2 129 407 €
Mestská časť Bratislava-RužinovZŠ Medzilaborecká – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne2 137 908 €
Mestská časť Bratislava – RusovceRekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu2 163 134 €
Mestská časť Bratislava – VajnoryPrístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ2 287 888 €
Obec Kráľová pri SenciPrístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci2 290 031 €
Obec TomášovZvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov2 370 283 €
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová VesDostavba ZŠ I. Bukovčana 32 382 944 €
Obec ČastáNADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV S CIEĽOM ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY2 580 034 €
Mestská časť Bratislava – Staré MestoRozšírenie kapacít ZŠ Dubová2 672 981 €
Obec Slovenský GrobNovostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob2 849 746 €
Mestská časť Bratislava-RužinovZŠ Ostredková – rozšírenie kapacity ZŠ – nový pavilón učební a telocvičňa2 885 442 €
Mesto StupavaZvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave2 959 356 €
Obec Nová DedinkaNadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka2 964 159 €
Obec LozornoRozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne2 991 009 €
Obec RohožníkNadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník2 999 529 €
Mestská časť Bratislava – RačaRozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača2 999 994 €
Mestská časť Bratislava – LamačRozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ2 999 999 €
Obec Chorvátsky GrobRozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob3 000 000 €
Obec BernolákovoDostavba základnej školy v Bernolákove3 000 000 €
Obec Dunajská LužnáPrestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania3 000 000 €
62 186 520 €