Nový diaľničný most v plnej paráde

717

Unikátna technológia, ktorá bola na Slovensku použitá vôbec po prvý raz, posunula na svoje miesto dva vyše 3000 ton vážiace mostné diely. Mostný objekt na diaľnici D1 prepojí úseky diaľnice D4 Jarovce – Ivanka, sever a D4 Ivanka, sever – Rača. Celé to bolo zvládnuté za plnej premávky, bez výrazných obmedzení.

Nový diaľničný most musí vyhovovať existujúcemu stavu diaľnice D1 bez dopadu na jej niveletu a zároveň bude musieť reflektovať požiadavky na plánovanú rekonštrukciu D1 a jej rozširovanie. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4.

Zdroj: Andrej Doležal-minister dopravy a výstavby SR