Nové dopravné zrkadlá v Novej Dedinke zlepšia bezpečnosť a prehľadnosť

1068

Na základe podnetov občanov obce Nová Dedinka, ktoré boli prejednané s komisiou Územného plánovania a dopravy sa v týchto dňoch umiestnili na problematických miestach pre zvýšenie bezpečnosti dopravné zrkadlá v celkovom počte 5 kusov.

A to konkrétne na uliciach Dúhová, Nad jazerom, Cyrila a Metoda, Nová / Tomášovská a Poľná. Zrkadlá snáď zlepšia prehľadnosť a bezpečnosť na  pozemných komunikáciách a križovatkách v našej obci.

Zdroj: Nová Dedinka