Nové Mesto chce predstaviť pilotný parkovací systém obyvateľom

1095

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pripravuje pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v rezidenčnej zóne. Cieľom parkovacieho systému je priniesť Novomešťanom lepšie, férovejšie parkovanie tam, kde máte trvalé bydlisko, menej dopravných zápch, bezpečnejšie chodníky, kvalitnejší verejný priestor, čistejšie ovzdušie a viac obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.

S prípravami na nový parkovací systém pokračuj Nové Mesto aj počas letných mesiacov. Pracovníci n EKO-podniku VPS maľujú v jednotlivých lokalitách parkovacie čiary a dopravné značenie.

Keďže nový systém prinesie do zóny okrem nových pravidiel aj nové usporiadanie parkovacích miest, mestská časť by rada predstavila pripravované zmeny, konkrétne v lokalite Česká – Osadná – Budyšínska – Kutuzovova – Kukučínova.

Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 20. augusta 2020 v parku na Rešetkovej-Osadnej o 17.30 hod.

Zdroj: Nové Mesto