Nové Mesto chce revitalizovať detské ihrisko a multifunkčné športovisko Mierová kolónia

790

Poslankyne a poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto schválili predloženie žiadosti o dotáciu pre projekt „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska Mierová kolónia, Bratislava“ vo výške takmer 450 tisíc eur. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

„Detské ihrisko na Mierovej kolónii je ďalším ihriskom, ktoré máme v pláne revitalizovať. Predbežne by celý projekt mal stáť vyše 570 tisíc eur s tým, že spoluúčasť novomestskej samosprávy je 5%. Na detskom ihrisku v Mierovej kolónii by tak pribudla sieťová pyramída pre deti, nové hojdačky, trampolína, nové lavičky a ďalšie stromy. Samozrejmosťou takejto revitalizácie dnes už sú aj vodozádržné opatrenia,“ zhrnul starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto do piatku podá žiadosť o dotáciu na projekt „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska Mierová kolónia, Bratislava“. Predmetom je revitalizácia existujúceho detského ihriska na priestor pre šport, trávenie voľného času a hry. V súčasnosti sú v areáli ihriska rôzne herné prvky, ktoré boli na ihriská inštalované v rôznych časových obdobiach, niektoré sú značne opotrebované, pieskovisko nie je zabezpečené zakrývacím systémom a mantinelové ohraničenie multifunkčného ihriska je v havarijnom stave.

Počas revitalizácie by bolo detské ihrisko doplnené o nové herné prvky, ktoré budú usporiadané oddelene pre rôzne vekové kategórie detí. Multifunkčné športovisko bude mať nový povrch, mantinely aj ochranné siete. Návrh nového ihriska rešpektuje jestvujúce stromy, no ráta s nevyhnutnými opatreniami na ich starostlivosť. Súčasťou návrhu je tiež výsadba nových stromov, kríkov a dažďové záhrady s trvalkami a trávami.

Zdroj: Banm.sk