Nové Mesto chová na streche Tržnice včely

1439

Mestská časť Nové Mesto v spolupráci s Dušanom Geschwandtnera zo Včeliej farmy Orešany a s Ekopodnikom, Novomestským okrášľovacím spolkom a s poslancami Liborom Gašpierikom a Tomášom Korčekom spustila krásny projekt chovu včiel.

Včely na streche Tržnice sú pokojné, už niekoľko generácií šľachtené pre mierumilovnosť a pochádzajú priamo z Dolných Orešian. Neštípu na počkanie, ak im nejde človek priamo do úĺa brať med. Nezaujímajú sa o naše potraviny, na ľudí bezdôvodne a agresívne neútočia, pokiaľ ich neprovokujeme v blízkosti úľa.

O včielky sa bude pravidelne starať a v spolupráci s občianskym združením Novomestský okrášľovací spolok bude prinášať aktuálne informácie o ich živote, význame a prínose pre spoločnosť a pre ľudí na špeciálnych stránkach Bratislavské včely.

Včely sú ukazovateľom kvality a množstva zelene v meste. Ako uvádza skúsený mestský včelár Tomáš Blaškovič, ktorý v Bratislave chová už viacero včelstiev „včely do mesta patria rovnako prirodzene, ako zeleň či parky. Včely tu boli aj pred mestom, nie je preto jediný dôvod, aby tu nemohli byť aj s nami“.

V celej Európe vznikajú v mestách chovy mestských včiel, ktoré prinášajú zmenu v chápaní ochrany biodiverzity a obohacujú mestské prostredie. Nájsť ich vieme na strechách budov, sídiel inštitúcií, obchodných domoch, či aj škôl v Londýne, Oslo, Paríži, vo Viedni a našťastie hojne už aj v Bratislave – v Prezidentskej záhrade, Vodárenskej komunitnej záhrade, či rovnako na strechách sídla Slovenskej Sporiteľne, Hotela Gate One, Rektorátu Paneurópskej Univerzity, streche YIT, či budovy Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Včely zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní rovnováhy v ekosystémoch, patria k najväčším opeľovačom plodín a závisí na nich trištvrtina úrody na svete.

Včely sú chované v meste aj za účelom získavania netradičných druhov medu. Mestský med vďaka rozmanitosti rastlín, na ktoré v meste včielky lietajú, je chuťovo bohatý a rovnako zdravotne bohatý na antibakteriálne a antimikrobiálne látky. Konzumácia lokálneho medu môže pomôcť aj alergikom, pre vysoký obsah peľu, ktorý včely zbierajú z miestnych rastlín.

Zdroj: Novomestský okrášľovací spolok