Nové Mesto finišuje s prípravami na spustenie rezidentskej zóny

720

Nové Mesto finišuje s prípravami na spustenie pilotnej zóny rezidentského parkovania v lokalite Tehelné pole. Na budúci týždeň má prebehnúť skúšobná prevádzka registračného systému, ktorým budú môcť miestni obyvatelia požiadať o rezidentskú kartu, aby mohli prednostne parkovať v okolí svojich bydlísk. Následne má byť spustená aj ‚ostrá‘ registrácia. Spustenie pilotnej zóny je naplánované na 1. decembra.

„Prípravy na spustenie rezidenčného parkovania sú vo finále. Už v pondelok a v stredu budúci týždeň prebehne skúšobná prevádzka registračného systému. Hneď po skúšobnej prevádzke bude v nasledujúcich dňoch spustená ‚ostrá‘ registrácia, do ktorej sa budú môcť zapojiť už aj občania,“ približuje mestská časť na svojej webovej stránke. 

Registrácia bude možná dvoma spôsobmi, a to buď online z domu, alebo v prípade potreby aj na kontaktných miestach miestneho úradu na Junáckej ulici. Karty majú mať elektronickú, teda nie klasickú papierovú či plastovú formu. 

V praxi by mal systém fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. 

Spustenie pilotnej rezidentskej zóny bolo pôvodne naplánované na  1. mája. Mestská časť však spustenie pilotného projektu musela pre pandémiu nového koronavírusu presunúť, schválený bol 1. október. Následne sa spustenie presunulo na 1. december. Dôvodom bola nutnosť zopakovať verejné obstarávanie na informačný systém pre regulované parkovanie, ale aj komunikácia s obyvateľmi. 

Mestská časť na stránke zverejnila aj odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s parkovaním vrátane dokumentov, ktoré budú potrebné na registráciu. Orientovaniu sa v novej parkovacej politike má pomôcť aj špeciálna webová stránka parkovanie.banm.sk, na ktorej miestny úrad pracuje.   

Zdroj: Nové Mesto