Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021

1031

Mestská časť  Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021. Mestská časť v tejto súvislosti vyhlásila výberové konanie na pracovné pozície stacionárnych a mobilných asistentov, a to na obdobie od 15. februára do 31. marca 2021.  

Stacionárny asistent sčítania pôsobí na kontaktnom mieste, ktoré zriadi obec na svojom území. Pomôže obyvateľom, ktorí sa do sčítania rozhodnú zapojiť. Mobilný asistent sčítania pôsobí v teréne, to znamená na území obce podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu. Pomôže so sčítaním obyvateľov, ktorí požiadali o vyslanie mobilného asistenta sčítania. 

Mestská časť zároveň zverejnila požiadavky na uchádzačov. Svoje žiadosti na zaradenie do výberového konania, spolu so životopisom a ďalšími potrebnými prílohami, je potrebné posielať na personálny úsek novomestského miestneho úradu na Junáckej ulici prostredníctvom e-mailovej adresy zuzana.lehocka@banm.sk. Asistenti budú pracovať na dohodu. 

Prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, teda projektu Sčítavania obyvateľov, domov a bytov 2021, sa začala v júni 2020. V spolupráci so samosprávami je zameraná na sčítanie domov a bytov. Sčítanie sa realizuje do 12. februára 2021, následne sa začne s druhou fázou projektu, a to sčítaním obyvateľov. Táto fáza bude trvať do 31. marca 2021. 

Zdroj: Nové Mesto