Nové Mesto hľadá priestory či pozemky pre novú škôlku

542

Bratislavské Nové Mesto hľadá nové priestory či pozemky pre novú materskú školu. Najpálčivejší problém s kapacitami má mestská časť najmä na Kramároch a Kolibe, kde má v súčasnosti zriadené tri škôlky. Samospráva pracuje s viacerými možnosťami vrátane dlhodobého prenájmu alebo odkúpenia priestorov či pozemkov. Uviedol to Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.

V rámci jednej z možností podnikla mestská časť aj konkrétne kroky. Uchádza sa napríklad o prevod budovy Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Bellovej ulici na Kolibe. V tejto súvislosti sa už listom obrátila na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Momentálne čakáme na ich odpoveď,“ povedal Borčin.

Samospráva sa však plánuje obrátiť aj na viacerých vlastníkov nehnuteľností, kde by bolo možné vytvoriť triedy a prevádzkovať novú škôlku. Týka sa to pozemkov, nebytových priestorov, prípadne rodinných domov. Priestory by zrekonštruovala mestská časť na vlastné náklady, škôlku by v nich prevádzkovala minimálne 20 rokov. Do úvahy prichádza aj ponuka na odkúpenie nebytových priestorov či ponuka na odpredaj vhodného pozemku, prípadne rodinného domu.

„Rokovania budú prebiehať so všetkými vlastníkmi vhodných priestorov,“ podotkol Borčin. Ponuky môžu záujemcovia posielať mestskej časti prostredníctvom e-mailovej adresy starosta@banm.sk, môžu si tiež dohodnúť osobné stretnutie na sekretariáte starostu či prednostu.

Mestská časť zároveň hľadá možnosti rozšírenia materských škôl naďalej aj zapojením developerov. V tejto súvislosti bude starosta rokovať so spoločnosťami, ktoré na území Nového Mesta realizujú investičnú výstavbu, o výstavbe materských škôl. Tie by mala mestská časť získať za určitých podmienok do svojho vlastníctva. Jednou z nich je, že samospráva uhradí najviac 50 percent nákladov. Sumu by mala prednostne uhradiť z príjmu z poplatku za rozvoj za súvisiacu výstavbu. Uzavretie každej zmluvy bude podmienené súhlasom poslancov.

Zdroj: TASR