Nové Mesto hľadá realizátora odstránenia skeletu Snežienky

1320

Bratislavské Nové Mesto hľadá realizátora odstránenia skeletu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka v rekreačnej lokalite na Železnej studničke. Výzvu na predloženie ponúk zverejnila mestská časť v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Stavba je dlhé roky v dezolátnom stave, má zdevastované murované konštrukcie, silno narušené železobetónové konštrukcie či skorodované oceľové stĺpy.

Skelet sa má búrať počas prevádzky sedačkovej lanovej dráhy zo Železnej studničky na Kamzík, ktorá je v tesnom susedstve Snežienky. Podmienkou búrania tiež bude, že nebudú poškodené objekty na jej dolnej stanici a bude možný bezpečný pohyb návštevníkov lesoparku v okolí. Požiadavkou je tiež recyklácia betónového odpadu podľa projektovej dokumentácie. 

Mestská časť zároveň pripomína, že stavba sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (2. stupeň ochrany) a zasahuje do ochranného pásma kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline, pričom v blízkosti objektu sa nachádza územie európskeho významu Vydrica. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 191.165 eur bez DPH, pričom 77,5 percenta bude hradených zo štátneho rozpočtu, 22,5 percenta z rozpočtu obstarávateľa, teda mestskej časti. Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 16. apríla.

V roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo stará sama.V roku 2019 vyhlásila ideovú súťaž na riešenie skeletu a jeho okolia. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, víťaza vyberala súťažná komisia z trinástich odovzdaných návrhov. Výsledky súťaže boli vyhlásené v roku 2020. Urbanisticko-architektonická súťaž mala priniesť nové nápady a idey pre zatraktívnenie tejto rekreačnej lokality na Železnej studničke.

Zdroj: TASR