Nové Mesto má novú zbraň na vraky. Staré Mesto spustilo nový systém, cez ktorý viete vraky nahlásiť

1029

Nové Mesto má novú zbraň na nepojazdné autá, ktoré dlhodobo zaberajú verejné plochy v mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo schválilo novú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva. Platiť ju budú majitelia vozidiel: 

  • bez evidenčného čísla,  
  • trvalo alebo dočasne vyradených z evidencie,  
  • ktoré sú zjavne nepojazdné a poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie či narušujú estetický vzhľad obce, chránenej časti prírody a krajiny.  

Schválená sadzba dane je 1,80 eur za jeden meter štvorcový a deň. Rovnakú výšku dane za státie nepojazdných vozidiel má napríklad mesto Banská Bystrica.  

Mestská časť prišla so zavedením tejto sadzby dane „vzhľadom na všeobecný problém s nedostatkom parkovacích miest v mestskej časti, ktorý ešte komplikuje státie nepojazdných vozidiel na verejných priestranstvách“. Nové Mesto vychádza z pozitívnych skúseností z iných miest na Slovensku, v ktorých sa po zavedení dane za užívanie verejného priestranstva za státie takýchto nepojazdných vozidiel značne znížil ich počet. 

Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, ktoré v Novom Meste zavádza novú sadzbu dane, začne plynúť od 1. mája 2021. 

Vraky sú problémom aj v Starom Meste. Mestská časť spustila nový systém, cez ktorý dáte o vrakoch vedieť. Nájdete ho buď v bezplatnej mobilnej aplikácii Staré Mesto alebo na oficiálnej stránke mestskej časti www.staremesto.sk

Zdroj: Nové Mesto, Staré Mesto