Nové Mesto plánuje ďalšie investície do škôl a škôlok

528

V čase, keď samospráva musí viac ako inokedy hľadať každé voľné euro, našla mestská časť Nové Mesto nástroj, ako ušetriť zaujímavú čiastku na elektrine.

„Mestská časť vlastní a má v správe viacero budov. Naše tušenie, že práve tu budú v nákladoch na energie ukryté možnosti niečo ušetriť, bolo správne. Dali sme vec do rúk odborníkom, tí urobili hĺbkovú analýzu nákladov za elektrinu, konkrétne distribučných poplatkov za samotné odberné miesta a na základe ich zistení vieme veľmi jednoduchým spôsobom ročné výdavky na elektrinu skresať o takmer 9-tisíc eur,“ píše starosta Nového Mesta na sociálnej sieti.  

Prevažnú časť týchto peňazí našla mestská časť v budovách škôl a škôlok.

„Som preto rád, že tieto peniaze neujdú zbytočne von, ale naše materské a základné školy ich budú môcť využiť na užitočné veci pre naše deti,“ dodáva.

Zdroj: Rudolf Kusý