Nové Mesto pokračuje v prípravách parkovacej politiky na Tehelnom poli

763

Parkovaciu politiku myslí Nové Mesto na Tehelnom poli vážne. Po „uprataní“ parkovacích miest ľudia píšu, kde treba upraviť obrubníky, aby si autá neoškierali podvozky, prípadne navrhujú iné zmeny. Bartoškova, Česká, Družstevná, Kalinčiakova. To všetko sú ulice, na ktorých prebiehajú, či budú prebiehať úpravy chodníkov.

Na vyznačenie ešte zostáva Osadná ulica, ktorú plánuje mestská časť zmeniť na jednosmerku, aby sa zachovala aspoň časť parkovacích miest, Belehradská, Jiskrova, Kominárska a Vajnorská ulica. Preto aj prostredníctvom sociálnych sietí vyzýva majiteľov vrakov, aby si ich odpratali, inak ich do konca mesiaca odtiahne mestská časť. Staré značky, ktoré si majitelia neodstránili, dá preč tiež mestská časť.

Aj preto, že je korona, pripravujú online registráciu, aby ste nemuseli chodiť na úrad a vybavili si papiere z domu. Parkovacia politika musí pomôcť upratať verejný priestor tak, aby chodník slúžil primárne chodcom. Upratať verejný priestor tak, aby autá neparkovali na zeleni a neznehodnocovali ju. Znížiť množstvo áut v Bratislave, ktoré rastie každým rokom.

Parkovacia politika musí jednoznačne zvýhodniť miestnych obyvateľov. Pred návštevníkmi koncertov a športových zápasov, pred podnikateľmi, ktorí si z verejných priestorov robili parkoviská pre svoj vozový park, pred ľuďmi, ktorí boli leniví odpratať z ulice svoj vrak.

Zdroj: Rudolf Kusý