Nové Mesto prerušuje pre chorobnosť výučbu na ďalších troch školách

711

V bratislavskom Novom Meste zatvárajú pre vysokú chorobnosť ďalšie tri základné školy. Vyučovanie prerušujú najnovšie od štvrtka 8. 12. na ZŠ Cádrova, ZŠ Za kasárňou a ZŠ Jeséniova. K takémuto kroku pristupuje mestská časť na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

Základná škola Cádrova, kde zaznamenali 41-percentnú chorobnosť, má prerušené vyučovanie od 8. do 12. decembra. Návrat žiakov do škôl by mal byť 13. decembra. Základná škola Za kasárňou prerušuje vyučovanie od 8. do 9. decembra. Žiaci prejdú na dištančnú formu výučby. Ich návrat do školy by mal byť 12. decembra. Rovnaké opatrenie platí aj pre Základnú školu Jeséniova.

„Na všetkých troch školách bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne, školského klubu detí a krúžkov,“ upozorňuje samospráva.

 Vyučovanie je pre zvýšený výskyt chrípkových ochorení prerušené od začiatku týždňa na Základnej škole Riazanská. Tam by sa mali žiaci vrátiť do školských lavíc 8. decembra. Starosta Nového Mesta Matúš Čupka apeloval na rodičov, aby choré deti do školy či škôlky neposielali.

Zdroj: TASR; Foto: Bratislava-Nové Mesto