Nové Mesto pripravuje nové triedy pre 40 školákov

596

Nové Mesto pracuje na vytváraní nových miesť pre školákov prakticky nepretržite. Mestská časť otvorila nové materské školy, vybudovali nadstavbu, každý rok mestská časť hľadá možnosti pre vznik nových tried.

„Aj v týchto dňoch pracujeme na ďalšom rozšírení kapacít. Som rád, že už čoskoro pribudnú dve triedy, ktoré budú slúžiť novým škôlkarom z Materskej školy Letná. Priestory pre ne sme našli v susednej škole na Riazanskej,“ píše starosta Nového mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti.

Všetko je pripravené na potrebné stavebné úpravy. Mestská časť vyhlásila verejné obstarávanie a po rekonštrukcii a vybavení tried sa v priebehu septembra stanú druhým domovom pre 40 novomestských detí.

Zdroj: Rudolf Kusý