Nové Mesto spustilo virtuálny 3D model mestskej časti

704

Bratislavské Nové Mesto spustilo virtuálny digitálny 3D model mestskej časti. Trojrozmerná digitalizovaná kópia reality sa skladá z viac ako 12.000 stavieb, mapa zároveň zobrazuje zeleň nachádzajúcu sa na obecných pozemkoch. Samospráva tak pokračuje v rozširovaní mapového informačného systému. Informoval o tom hovorca samosprávy Marek Tettinger.

Trojrozmerný model využije miestny úrad napríklad pri rozvoji mestskej časti. Pri plánovaní nových projektov sú totiž často obavy, či stavba nebude tieniť existujúcim domom, prípadne či im nezatieni výhľad. „Vďaka nemu budeme môcť plánovanú budovu virtuálne vložiť do priestoru, pootáčať model z rôznych pohľadov a presne zistiť, aký dosah by mohla mať na danú lokalitu,“ poznamenal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Virtuálna 3D mapa modeluje územie Nového Mesta podrobne v rôznych úrovniach detailného zobrazenia. Niektoré časti, napríklad Koliba, Zátišie či časť Tehelného poľa, sú spracované aj s grafickými detailmi budov, ako sú šikmé strechy či štruktúra fasád. V ostatných štvrtiach zatiaľ nájde užívateľ objekty s nižšou mierou detailu. „V projekte chceme pokračovať, aby detailné zobrazenie mohli záujemcovia využívať pre celé Nové Mesto,“ doplnil Peter Kollárik z oddelenia životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu.

Aplikácia je dostupná na adrese mapy.banm.sk. Obsahuje základnú mapu a ďalšie webové aplikácie, respektíve mapy. V základnej mape sú zachytené všetky informácie z katastra nehnuteľností, ktoré mohla mestská časť zverejniť. Okrem základnej predvolenej podkladovej mapy si môže používateľ prepnúť podkladovú mapu napríklad na ortofotomapu získanú z leteckého snímkovania či topografickú mapu. Okrem klasického vyhľadávania umožňuje aplikácia aj meranie vzdialeností a plôch či navigáciu.

Zdroj: TASR