Nové Mesto upratuje ulice a odstraňuje vraky

1229

Nové Mesto pokračuje v odstraňovaní vrakov, ktoré zaberajú parkovacie miesta. V týchto dňoch sa im podarilo odstrániť ďalších pár vrakov.

Niektorým sa zdá, že vraky miznú pomaly. Auto, ktoré človek považuje za vrak, to znamená, že nemá STK a podobne, však nemôžeme automaticky odtiahnuť. Zákon o odpadoch totiž nepozná výraz “vrak”. Mestská časť rieši dlhodobo odparkované motorové vozidlá, ktoré ohrozujú resp. poškodzujú životné prostredie. Autá s EVČ, ktoré nemajú platnú TK a EK, oznamuje na Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie so žiadosťou o vyradenie vozidla z premávky na cestných komunikáciách. Až keď Okresný úrad vydá rozhodnutie, môžeme auto odtiahnuť.

Mestská časť tak plní svoje sľuby.

Zdroj: Nové Mesto