Nové Mesto získalo na rozšírenie škôl vyše tri milióny eur

500

Mestská časť Nové Mesto získala viac ako 3,6 milióna eur na rozšírenie kapacít svojich škôl. Vďaka tomuto nenávratnému finančnému príspevku pribudne až dvanásť nových tried na základných školách na Cádrovej na Kramároch a na Odborárskej v Dimitrovke.

„Žiadna samospráva nedokáže podobné investície vyriešiť čisto z vlastných peňazí. Teším sa, že v Novom Meste nestagnujeme a úspešne pokračujeme v trende získavania peňazí z eurofondov a ďalších zdrojov. Vďaka nim máme každý rok niekde opravenú školu, rozšírenú škôlku či nový park alebo ihrisko. Nie je to jednoduchý proces, ale teším sa, že aj vďaka nasadeniu a kvalitným projektom, ktoré sme s kolegami z miestneho úradu pripravili, vieme byť úspešní,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

1,26 milióna eur investuje mestská časť na vybudovanie nového pavilónu Základnej školy Odborárska.Okrem šiestich tried a odborných učební tam bude aj jedáleň, pričom nová budova z hľadiska energetiky spĺňať tie najmodernejšie kritériá,“ spresnil starosta Kusý.

Pre Základnú školu Cádrovu získala mestská časť 2,35 milióna eur. „Na tejto škole rekonštruujeme postupne všetky budovy a priestory a zostala nám posledná – budova jedálne a kuchyne. Vďaka získaným zdrojom tam budeme môcť urobiť nadstavbu a prístavbu a pre deti z Kramárov tak vytvoríme priestory pre šesť nových tried,“ povedal starosta Nového Mesta. Súčasťou modernizácie bude aj nový výťah.

Zdroj: Rudolf Kusý