Nové parkovacie zóny v Petržalke fungujú. Situáciu zlepšili aj podľa väčšiny rezidentov s autom

632

Mestská časť Petržalka v rámci svojho parkovacieho systému od septembra spustila prvé „modré“ parkovacie zóny. Nadviazali na Dvory 4, kde túto novinku ešte v januári zaviedol Magistrát hlavného mesta Bratislavy.

Petržalská samospráva si ich funkčnosť overila aj priamo u motoristov. Prostredníctvom SMS a e-mailov z Petržalského parkovacieho systému oslovila všetkých 6 408 dotknutých rezidentov s autom na Dvoroch 1, 3, 5, 6 i v Starej Petržalke a nezabudla ani na tých z magistrátneho PAAS-u na Dvoroch 4.

Podľa väčšiny opýtaných nová regulácia výrazne alebo čiastočne zlepšila ich parkovanie a až tri štvrtiny z nich pozorujú vo svojej lokalite výrazné alebo čiastočné zlepšenie parkovania aj podľa dopravných predpisov. Najvyšší pomer spokojných respondentov, až 65 %, je pritom z Dvorov 4. „Tu parkovacia zóna PAAS z dielne magistrátu funguje bezmála 11 mesiacov a autá nerezidentov z nej zmizli ako prvé,” vysvetľuje Ivan Lučanič z referátu mobility Miestneho úradu Petržalka. Po štyroch týždňoch od zavedenia ale väčšina oslovených pozorovala výrazné alebo čiastočné zlepšenie aj pri parkovaní v nových “modrých” zónach z dielne mestskej časti, ktoré zostávajú – v porovnaní s celomestskou parkovacou politikou PAAS – naďalej bezplatné.

Naopak, podľa 11 až 16 % respondentov – v závislosti od lokality – parkovacie zóny situáciu s dostupnosťou legálnych verejných boxov pre autá čiastočne alebo výrazne zhoršili.

Zaujímavosťou je, že najväčší pomer nespokojných, podobne ako spokojných, opäť pochádza z magistrátnej zóny PAAS Dvory 4. Podľa Lučaniča to môže byť tentokrát zapríčinené práve jej spoplatnením. „To motoristov polarizuje i napriek lepšej dostupnosti voľných parkovacích boxov, ktorú väčšina vníma,” uzatvára a dodáva, že vzhľadom na pozorovania z praxe a výsledkov tohto prieskumu bude Petržalka pre svojich rezidentov uzatvárať aj ďalšie parkovacie zóny.

Aktuálne plánujú spustiť tie na Hájoch 1 a 2 a Lúkach 6. Do Petržalského parkovacieho systému zároveň po Centrum Technopol a Billa Muchovo námestie zapoja ďalšie súkromné parkoviská určené najmä pre nerezidentov, ktorí v nových „modrých“ parkovacích zónach mimo vyhradených časov už nezaparkujú vôbec. Najbližšie im za poplatok 1 euro na celú noc sprístupnia aj parkovisko pred TPD neďaleko zjazdu zo Starého mosta.

Zdroj: Petržalka