Nové pravidlá na hraniciach pre zabránenie šírenia koronavírusu platné od stredy 17. februára

1095

Polícia posilňuje už od pondelka, 15. februára, výkon policajno-bezpečnostných kontrol na našich hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom. Cieľom je kontrolovať aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri vstupe na naše územie.

Od stredy 17. februára budú policajti kontrolovať dodržiavanie už nového prísnejšieho režimu. Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým testom.

Ľudia, ktorí sa od stredy vrátia z členskej krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, budú dodržiavať nasledovné kroky:

  • registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,- nastúpiť do izolácie, v prípade domácej izolácie platí aj pre členov domácnosti,
  • informovať o izolácii svojho lekára,
  • najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
  • ak izoláciu absolvujú bez príznakov, skončí sa po 14-tich dňoch.

Ľudia, ktorí sa vracajú z inej krajiny, ako je uvedené vyššie, karanténa je pre nich povinná, dodržať musia nasledovné:

  • registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,
  • nastúpiť do izolácie, v prípade domácej izolácie platí aj pre členov domácnosti,
  • informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára,
  • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
  • najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí.

Ak sa človek dopraví na Slovensko letecky, pri príchode musí okrem vyššie uvedených povinností vyplniť aj elektronický formulár na https://www.mindop.sk/covid/.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak rozhodne lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Výnimku z karantény majú pendleri a turnusoví zamestnanci zo susedných EÚ krajín, teda všetkých okrem Ukrajiny. Rovnako tak aj študenti alebo ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych. Musia mať však doklad o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.

Po novom sa za pendlerov označujú aj „cezhraniční pracovníci či dochádzajúci“ z krajín EÚ (+ Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva). Pre nich platí, že pri vstupe musia mať antigénový alebo PCR test v papierovej alebo elektronickej podobe, ktorý nie je starší ako 48 hodín (AG test) alebo 72 hodín (PCR test).

Najneskôr pri vstupe na Slovensko musia vyplniť formulár ehranica a nastúpiť do domácej karantény. Túto si však môžu okamžite skrátiť, ak si dajú na vlastné náklady urobiť na Slovensku PCR test a budú mať negatívny výsledok. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR