Nové špecializované zariadenie pre deti s autistickou poruchou

2295

Spolu so začiatkom školského roka Bratislavský samosprávny kraj slávnostne otvoril špecializované zariadenie, ktoré je určené pre deti s poruchou autistického spektra vo veku od 6 do 18 rokov. Zariadenie poskytuje druh sociálnej služby, ktorá je realizovaná ambulantnou formou a bude poskytovaná pre 8  klientov. Bratislavský samosprávny kraj investoval do úpravy priestorov a materiálového vybavenia necelých 64 tisíc eur.

„Je začiatok septembra a ja som veľmi hrdý nato, že sme dnes slávnostne prestrihli pásku tohto nového doplnkového pracoviska Zariadenia sociálnych služieb ROSA, ktoré sa ide venovať výlučne autistickým klientom, deťom od 6 do 18 rokov. Pre mňa to je satisfakcia, pretože na začiatku volebného obdobia som sľúbil voličom, že sa budeme zaujímať o klientov tohto typu, keďže doteraz boli v Bratislavskom kraji zanedbávaní a ja som rád, že to vyzerá tak ako to vyzerá a dnes to odovzdávame do rúk terapeutom, pánovi riaditeľovi a samozrejme rodičom a ich ratolestiam. Sľubujem, že budeme naďalej pokračovať. Budúci rok by sme chceli toto zariadenie rozšíriť na počet klientov 16 a začneme sa venovať aj dospelým autistom,” povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

Špecializované zariadenie sa nachádza v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb ROSA na Dúbravskej ceste v Bratislave a predstavuje ďalší druh sociálnej služby určenej pre deti s poruchou autistického spektra od 6 do 18 rokov. Realizovaný je ambulantnou formou. 

Špecializované zariadenie je prevádzkované v oddelených priestoroch zariadenia, má samostatný vchod so šatňou, kuchynkou, jedálňou a terapeutickými miestnosťami ako je napríklad snoezelen, ktorá poskytuje klientom zariadenia vhodnú relaxáciu a stimulujúce prostredie pre trávenie voľného času alebo času s terapeutom. Ďalšou miestnosťou určenou na terapie je bezpodnetová miestnosť a vonkajšie priestory dopĺňa nové ihrisko.

Kapacita poskytovania sociálnej služby je 8 miest a to v dvoch skupinách. Jednu skupinu tvoria deti od 6 do 11 rokov a druhú deti od 11 do 18 rokov s tým, že v budúcnosti plánuje rozšírenie kapacít a to na 16 miest.

Celková rekonštrukcia a materiálové vybavenie zariadenia predstavuje skoro 64 tisíc eur, pričom prostriedky boli financované z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.