Novembrový pochod študentov z roku ’89 dostal nový názov

821

Nové pomenovanie podchodu 16. novembra 1989 na Hodžovom námestí je odkazom na dôležité, ale menej známe udalosti v našej modernej histórii.

Iniciatíva pomenovania prišla minulý rok od účastníkov vtedajších udalostí a Staré Mesto dalo dobrému nápadu zelenú. Pripomienok krehkosti slobody a demokracie nie je nikdy dosť.

V predvečer 17. novembra 1989 sa na Mierovom námestí (dnes Hodžove) zišli vysokoškolskí a stredoškolskí študenti, aby na nepovolenej demonštrácii vyjadrili odpor voči vtedajšiemu režimu. Skupina protestujúcich prešla práve týmto podchodom na Poštovú ulicu, pokračovala na námestie SNP, ďalej Klobučníckou ulicou až k budove vtedajšieho ministerstva školstva na dnešnej Dobrovičovej ulici. Protestujúci vytvorili ľudskú reťaz a volali po demokracii.

Vtedajší účastníci a terajší iniciátori nového názvu sú Dagmar Fülle, Miroslav Kováčik, Milica Matejková, Mária Miková, Milan Novotný, Marián Sedlák, Richard Sladký, Radoslav Števčík, Boris Strečanský a Pavol Vitko.

Zdroj: Staré mesto-srdce Bratislavy; Foto: Barbora Jančárová