Novomestská sociálna výdajňa funguje aj počas obmedzení

1050

Pomoc má zmysel. Aj keď istú prestávku si korona kríza vynútila, vedenie mestskej časti Nové Mesto s pracovníkmi sociálneho oddelenia od začiatku hľadali spôsob, ako sprístupniť ľuďom tento druh pomoci. Kým to nešlo inak, balíčky s potravinami rozniesli po mestskej časti dobrovoľníci.

Od chvíle, keď bolo možné otvoriť tržnicu, funguje prevádzka výdajne veľmi intenzívne, samozrejme, s prísnym dodržaním bezpečnostných pravidiel.

Pondelok je objednávací deň, kedy si klienti nahlásia, čo by približne potrebovali. Následnej sa dohodne presný termín a čas vyzdvihnutia. Žiadne rady a každý klient má dopredu pripravený nákup do prepravky, ktorý si vonku preloží do tašky.

Nakupujúcim nahráva odobratý sortiment do softvéru, má presný prehľad o možnostiach i nárokoch a dbá na to, aby bola pomoc spravodlivá a každému sa ušlo aj z takého tovaru, ktorého nie je veľa. Denne obslúži okolo 25 ľudí a každému pripraví 15 až 18 položiek. Takáto ponuka nie je bežná vo všetkých bratislavských výdajniach.

Ponuka tovaru sa obmieňa v závislosti od možností dodávateľov, no treba povedať, že je pestrá, neraz skutočne veľkorysá.

V závislosti od svojej sociálnej situácie má každý klient pridelený počet bodov, ktoré môže vyčerpať. Väčšinou im to vychádza na jeden nákup týždenne, do ktorého sa „zmestí“ mäso, mliečne výrobky, zelenina a ovocie, chlieb, sladkosti, trvanlivé potraviny, aj čosi z drogérie.

Zdroj: Nové Mesto