Nový systém zberu triedeného odpadu v rodinných domoch. Kedy vám privezú vrecia?

1749

V Starom Meste budú pracovníci OLO doručovať do rodinných domov vrecia na triedený zber od 10. júla. do 16. júla. Počet odberných miest spolu je 2287.

Pracovníci spoločnosti OLO, a.s. dodajú do rodinných domov zásielku pozostávajúcu z 25 žltých vriec na plasty a 25 modrých vriec na papier. Doručovanie bude prebiehať v pracovné dni v čase medzi 13:00 – 20:00 v sobotu v čase od 8:00 do 20:00.

Obyvatelia, ktorým nebudú vrecia doručené, si môžu vrecia vyzdvihnúť na príslušnom miestnom úrade.

V posledných júnových dňoch magistrát zabezpečil do každej domácnosti doručenie letáku s podrobnými informáciami o vrecovom zbere, pričom leták bol vytvorený pre každú mestskú časť samostatne. Všetky ďalšie info nájdete na https://bit.ly/2NNfIxE

Zdroj: Staré Mesto