Novým šéfom Divadla Ludus je dramaturg Martin Kubran

1690
Novým riaditeľom Divadla Ludus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sa stal Martin Kubran. Ten uspel vo výberovom konaní na túto pozíciu a „ludusákom“ oficiálne šéfuje od 1.8.2018.

„Držím päste novému riaditeľovi a verím, že pod jeho vedením bude divadlo fungovať tak, aby mohol byť BSK naň hrdý. Že aj naďalej bude prinášať zaujímavú tvorbu a stále viac a viac bude priťahovať mladých divákov,“ povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Martin Kubran má dlhoročnú skúsenosť v dramaturgickej práci a tvorbe autorských divadelných a tanečných projektov, spolupracoval s divadlami na Slovensku a v Českej republike. Venuje sa aj prekladom divadelných hier z nemeckého jazyka. V minulosti pôsobil ako dramaturg a člen vedenia Činohry Národného divadla Brno, dramaturg a člen vedenia Činohry SND, tiež ako dramaturg bratislavského Divadla Aréna.

Bol členom grantovej komisie poradného zboru ministra kultúry SR pre oblasť divadla. Martin Kubran patrí medzi najrešpektovanejších česko-slovenských divadelníkov posledných dekád. Podpísal sa pod divadelné počiny ako napr. Totalitná trilógia divadla Aréna (Tiso – Dr. Gustáv Husák – Komunizmus), profiloval Národné divadlo Brno aj činohru SND. Jeho dramaturgická vízia stojí za mnohými oceňovanými inscenáciami špičkových režisérov Rastislava Balleka, Martina Čičváka, Davida Jařaba, Jozefa Fručeka a mnohých ďalších. Je osobnosťou s medzinárodným presahom a rozhľadom v súčasných trendoch vyspelých divadelných kultúr západnej Európy.

„Divadlo je prostriedkom zdieľania skúseností, utvárania empatie, solidarity a spoločných hodnôt. Je nezastupiteľné a nenahraditeľné.Divadlo Ludus bude iniciovať vznik modelu dlhodobej aktívnej spolupráce divadiel a stredných škôl v správe BSK. Bude sa jednoznačne programovo zameriavať na tvorbu pre mládež 12+ a na výchovu mladých divákov. Sústreďovať sa bude na témy a problémy dospievania – telesného, duševného a občianskeho. Bude vyhľadávať a vytvárať rôzne atraktívne divadelné formy oslovujúce mládež. Vytvorí dlhodobý programový model zameraný na aktívnu prácu so študujúcou mládežou a dlhodobý inovatívny model zameraný na výchovu divákov v spolupráci s lektormi a partnerskými divadlami,“ priblížil svoju víziu nový riaditeľ Divadla Ludus Martin Kubran.

Divadlo Ludus momentálne nemá stálu scénu a hrá na javisku divadla Štúdio S. Chýba mu stále zázemie pre skúšanie nových titulov a tiež vlastná scéna. S týmito a ďalšími výzvami sa popasuje nový riaditeľ, ktorého cieľom je, aby divadlo strategicky zabezpečovalo v rámci výchovy prvodiváka budúce auditórium pre ďalšie profesionálne divadlá v Bratislave a na Slovensku.
Divadlo Ludus je profesionálne slovenské divadlo s 45 ročnou tradíciou. Tvorí a zabezpečuje uvádzanie divadelných hier a iných foriem dramatického vzdelávania a zábavného umenia pre deti a mládež ako aj kreatívnych workshopov pre deti. Je to jediné profesionálne činoherné divadlo pre mládež v Bratislave. Taktiež je jediným profesionálnym divadlom na Slovensku s dominantným zameraním na tvorbu pre mládež.