Obchodná akadémia na Dudovej získala 1. miesto v Národnej súťaži eTwinning

754
OA Dudova

Tento rok sa konal už 18. ročník Národnej súťaže eTwinning, v ktorej sú ocenené najlepšie medzinárodné eTwinning projekty, na ktorých pracovali učitelia spolu so svojimi žiakmi v uplynulom školskom roku.

Do súťaže bolo prihlásených 63 projektov z materských, základných a stredných škôl. Všetky prihlásené projekty boli ocenené národným certifikátom kvality, ktorý získavajú len projekty spĺňajúce sprísnené kritériá kvality.

Hodnotiaca komisia brala do úvahy okrem kritérií kvality eTwinning projektov aj originalitu projektu, zlepšenie kompetencií žiakov a učiteľov, ako aj zapojenie komunity a disemináciu výsledkov.

Obchodná akadémia na Dudovej ulici v Bratislave sa do súťaže zapojila s projektom English eGrammar, na ktorom v školskom roku 2022/2023 pracovali žiaci 1. E triedy. Žiaci získali 1. miesto.