Obchodná akadémia na Račianskej a projekt „Naše mesto 2020“

847

V rámci projektu “ Naše mesto 2020 “ prišli do Obchodnej akadémie na Račianskej 107 v Bratislave pomôcť zveľadiť okolie školy dobrovoľníci z firiem ACCENTURE, SAS Slovakia a AFS Visicom Slovakia, ktorí si napriek pracovnému zaťaženiu našli čas a zadarmo ošmirglovali a namaľovali zábradlie a nosné stĺpy pred hlavným vstupom do školy,  vytrhali burninu, zasadili marhuľu, čerešňu, maliny a natreli plot.