Obchodná akadémia v Pezinku ťa naštartuje do života (VIDEO)

1579

Škola rodinného typu spájajúca vedomosti s individuálnym prístupom. Obchodná akadémia v Pezinku sa snaží pomôcť žiakom vykročiť správne do života. Študenti sa uplatňujú na trhu práce aj na vysokých školách. Škola sa zapája do rôznych projektov a tvoríme aj svoje vlastné.

Obchodnej akadémii v Pezinku počas štúdia žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. Žiaci 3. ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na počítači a hospodárskej korešpondencie, takisto majú možnosť získať rôzne certifikáty, napríklad Kurz sprievodcov ESP = podnikateľské zručnosti, ktorých doklad je uznávaný v celej EÚ, Viac ako peniaze = finančná gramotnosť, Online ekonómia a základy podnikania.

Škola je otvorená akejkoľvek požiadavke a je zapojená do projektov Erazmus a Erazmus +, čo je štúdium v zahraničí, má veľké množstvo úspešných absolventov, s ktorými usporiadava hodnotné a cenné besedy pre nových žiakov. Žiaci prvého až tretieho ročníka sa každoročne zúčastňujú exkurzií súvisiacich s ekonomikou.

Novým predmetom je Manažment v anglickom jazyku, od druhého ročníka. Škola tak reaguje na stupňujúci sa dopyt rodičov, žiakov a trhu práce po kvalitnej výučbe cudzích jazykov. „Snažíme sa každý rok našu školu vylepšovať a ísť s dobou, sledovať potreby zamestnávateľov, potreby žiakov a pripravovať ich dôkladne do praxe,“ približuje škola na svojom webe.

Škola má vysokú kvalitu vzdelávania s nadpriemernými výsledkami dokázanými spoločnosťou NÚCEM. Ponúka možnosť získať vysoké ekonomické a finančné vedomosti potrebné pre bežný život a pre každého človeka (financie, úroky, zmluvy, dane, daňové priznanie, rýchle písanie na PC…). Na prijímacích pohovoroch vychádza iba z vedomostí pripravovaných na monitor. No a v neposlednom rade dopravná dostupnosť a s ňou pokojnejší študentský život.

Deň otvorených dverí sa na škole už konal, ale máte stále možnosť dohodnúť si individuálnu prehliadku školy, telefonicky na čísle 033/642 34 10, alebo e-mailom na sekretariat@oapk.sk.

Zdroj: oapk.sk, Foto: Pixabay