Obete COVID-19 budú pripomínať vlny na Ružinovskom jazere

570

Na Slovensku budú obete pandémie COVID-19 pripomínať vlny na Ružinovskom jazere, prezývanom Rohlík, v bratislavskom Ružinove. Na siedmich mólach po obvode jazera budú nainštalované zariadenia na vytáranie umelých vĺn, ktoré aktivuje návštevník postavením sa na určené miesto na danom móle. Návrh pamätníka vzišiel z výtvarno-architektonickej súťaže. Ten nadväzuje na projekt revitalizácie jazera.

„Dielo prináša priestor pre vlastné interpretácie. Napríklad jednotlivé móla sú od seba vzdialené, ale ľudia sa môžu navzájom pozorovať. Vidím v tom paralelu s obdobím, kedy sme sa s blízkym mohli stretnúť len z diaľky, aby sme predišli šíreniu koronavírusu,“ konštatuje Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy, ktorý súťaž spolu s hlavným mestom a občianskym združením Skutočné obete zastrešoval.

Víťazný návrh na centrálny pamätník obetiam pandémie je dielom českého architekta Radeka Taláša. Navrhnuté umelé vlny na Ružinovskom jazere, ktoré sa nachádza v blízkosti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), majú podľa jeho slov symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán. Podľa odbornej poroty okrem citlivého zásahu do existujúceho prírodného prostredia búra aj zaužívané predstavy o pamätníkoch.

Víťazný návrh nadväzuje na projekt plánovanej revitalizácie areálu Ružinovského jazera. Práve rešpektovanie architektonickej štúdie k revitalizácii okolia jazera bola jedna z kľúčových podmienok v súťažnom zadaní. Architekti v nej navrhujú vytvoriť sieť siedmich mól a chodníkov okolo celého jazera.

Areál sa má zároveň rozdeliť do funkčných celkov. Okrem novej výsadby stromov má pribudnúť aj mokraď či špeciálna oddychová záhrada v blízkosti nemocnice, ktorá bude určená pacientom a ich rodinným príslušníkom na relax či terapiu. MIB ubezpečuje, že pôjde o citlivé zásahy, ktoré podporia biodiverzitu a rozvoj fauny i flóry.

Maximálne náklady na pamätník majú byť 160.000 eur bez DPH, jeho realizácia bude financovaná formou darov a príspevkov. Súťaž mala formát „design & build“, teda víťaz zabezpečí dokumentáciu, potrebné povolenie i samotnú realizáciu. Výtvarno-architektonickú súťaž bola vyhlásená v auguste. Zapojilo sa do nej 40 návrhov od 37 účastníkov. Na druhom mieste skončil návrh, ktorý symbolizoval jazvu uprostred jazera. Tú chceli autori vytvoriť terénnou modeláciou navŕšením sedimentov do podoby podvodného zemného valu. Tretie miesto získal návrh s ústredným motívom pominuteľnosti, ktorú mala symbolizovať umelo vytvorená hmla nad jazerom počas jedného dňa v roku (6. marec – pamätný Deň obetí pandémie COVID-19).

Zdroj: TASR; Foto: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk