Objekt na Kollárovej v Pezinku má novú strechu

860

Strecha na Kollárovej ulici v Pezinku prešla kompletnou rekonštrukciou. Vymenila sa pôvodná keramická krytina vrátane latovania, klampiarskych a odvodňovacích prvkov, poškodené časti krovu a bleskozvod. Strecha dostala nové zateplenie a sadrokartónový podhľad.

Obnova strechy bola financovaná z rozpočtu mesta vo výške 82 431,28 eur s DPH.

Zdroj: Mesto Pezinok