Obmedzenie dopravy na úseku Bratislava-Vajnory – Bernolákovo,

432

V dňoch od 11. marca do 22. marca 2024 čakajú cestujúcich v úseku medzi Bratislavou-Vajnory a Bernolákovom významné obmedzenia dopravy. Toto opatrenie je vyvolané potrebou úpravy trakčného vedenia, ktoré je nevyhnutnou súčasťou rozširovania diaľnice D1 Bratislava – Triblavina. Ako dôsledok týchto prác sa musí pristúpiť k dočasnej úprave premávky vlakov, čo ovplyvní každodenné cestovné plány mnohých pasažierov.

V prvom týždni obmedzenia, od 11. do 15. marca, bude v čase od 7:30 do 16:00 premávať všetka vlaková doprava iba po jednej, prvej traťovej koľaji. Nasledujúci týždeň, od 18. do 22. marca, sa situácia obráti a všetky vlaky budú v rovnakom časovom intervale využívať druhú traťovú koľaj. Toto opatrenie nevyhnutne vedie k zmene rozvrhu a možným meškaniam.

Výrazný vplyv pocítia najmä cestujúci využívajúci linku S65 Bratislava-Nové Mesto – Senec, keďže počas obdobia výluky budú vybrané posilové vlaky tejto linky odrieknuté bez náhrady. Pre pasažierov to znamená potrebu hľadať alternatívne spôsoby dopravy alebo prispôsobiť svoje cestovné plány obmedzenému počtu spojov.

Tieto dočasné opatrenia sú kľúčové pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a bezpečnosti dopravnej infraštruktúry. Hoci obmedzenia premávky prinášajú výzvy pre cestujúcich, sú nevyhnutným krokom k modernizácii a rozširovaniu dopravnej siete. Spoločnosťou a cestujúcimi očakávaná trpezlivosť a prispôsobivosť výrazne prispievajú k hladkému priebehu týchto nevyhnutných úprav.