Obnova objektu Vilka v areáli ZŠ Dr. J. Dérera v meste Malacky

522

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Obnova objektu Vilka v areáli ZŠ Dr. J. Dérera.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 63 474 €