Obnova strednej odbornej školy dokončená

1550

Študenti župnej Strednej odbornej školy na Hliníckej ulici č. 1 v Bratislave využívajú od aktuálneho školského roka modernizované priestory (odborné učebne teoretického a praktického vyučovania) Centra odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVP“) v oblasti informačných technológií. Bratislavský samosprávny kraj vďaka investícií z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 zabezpečuje zvýšenú atraktivitu odborného vzdelávania pre žiakov COVP. Súčasťou projektu je aj inštalácia špičkového materiálno-technického vybavenia, ktorého obstaranie práve prebieha a dodané bude v priebehu budúceho roka.  Celkové náklady rekonštrukcie ako aj vybavenia priestorov dosiahnu takmer 1 600 000 eur.

„Súčasťou modernejších priestorov bolo aj vzájomné logickejšie prepojenie priestorov tak, aby ich mohli študenti plnohodnotne využívať a absolvovať prax v prostredí porovnateľným so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Cieľom je aj zatraktívniť školu, štúdium a zabezpečiť väčšiemu počtu žiakov prístup k novým moderným priestorom praktického vyučovania,“ povedal Juraj Droba, bratislavský župan.

V rámci projektu išlo o komplexnú rekonštrukciu objektov budovy školy a kuchyne s jedálňou, ktoré sa začali v máji 2018 a boli ukončené máji 2019. Stavebné práce budovy školy zahŕňali zateplenie obvodového plášťa a strechy, kompletnú obnovu podláh, rekonštrukciu inžinierskych sietí, úpravu stien a stropov, rekonštrukciu sociálnych zariadení a vybúranie priečok na 1. a 4. poschodí, kde vznikol spoločenský priestor, ktorý slúži ako oddychová miestnosť s prístupom na internet. Vďaka stavebným prácam bol zabezpečený bezbariérový prístup priestorov pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V obnovených odborných učebniach bude umiestnené nové materiálno – technické vybavenie ako CNC frézka, CNC sústruh, interaktívny projektor, digitálny osciloskop, laboratórne stoly a vybavené bude nové digitálne jazykové laboratórium.

V budove kuchyne s jedálňou bola zrekonštruovaná kanalizácia, elektroinštalácia, osvetlenie, vymenený keramický obklad a dlažba, upravené stropy, osadený malý nákladný výťah a lapač tuku. Okrem toho bola kuchyňa vybavená novým profesionálnym zariadením ako univerzálny robot, plynový varný kotol, plynová výklopná panvica, plynový sporák, konvektomat a priebežná umývačka riadu.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu