Pamätný list predsedu BSK

Pamätný list predsedu BSK

Je od roku 2003 udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

Pamätné listy predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020

 •  PeadDr. Edita Szabóove, PhD.
 •  František Varga
 •  PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová
 •  Mgr. Helena Čajková
 •  prof. PeadDr. Yvetta Macejková, PhD.
 •  Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc.
 •  Ľudmila Moková
 •  Iveta Kačkovičová
 •  Prof. Ing. Jozef Bača CSc.
 •  Ing. Soňa Molnárová
 •  Prom. Ped. Fridrich Kolarovič
 •  Prof. PeadDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
 • Juraj Hammar
 • PeadDr. Mária Čunderlíková
 • MUDr. Adriana Šimková, PhD.
 • JUDr. Anton Blaha
 • MUDr. Natália Dimová
 • Ing. Ing arch. Peter Derevenec

Pamätné listy predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019

 • Marcela Nemčeková
 • Juraj Peržo
 • Marta Kurčík Potančoková
 • Alina Prigancová
 • MUDr. Oľga Čerbaničová
 • Janka Keseg Števková
 • Mária Sklárová
 • Mária Marta Kupkovičová
 • Mgr. Marián Bilačič
 • PhDr. Judita Kopáčiková
 • Kamil Brunovský
 • doc. Vojtech Potočný, PhD. a Mária Potočná
 • Ing. Matúš Šrámek
 • Martin Borodáč

Hlavné menu

Historická osobnosť regiónu

Aktuálne články

Fotogaléria

Ocenenie Samuela Zocha 2020