Ocenenia za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám. Nominácie môžete podávať do 20. októbra

1341

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prvýkrát udelilo ocenenia za Sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v roku 2003. Odvtedy sa stali laureátmi týchto ocenení mnohí zamestnanci, či tímy zariadení, ktorí sa starajú o najzraniteľnejších.

Aj tento rok sa preto ministerstvo rozhodlo nadviazať na túto tradíciu oceňovania výnimočných ľudí v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb a sociálnej práce.

Navrhnúť môžete ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú či fyzickú osobu za mimoriadne humánnu a originálnu aktivitu realizovanú pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu občanov, či už sa jedná o deti, starších ľudí, ťažko zdravotne postihnutých alebo marginalizované skupiny.

Komisia bude v tomto prípade prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a adresnosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.

Chceli by ste niekoho nominovať? Niekoho, kto si to naozaj zaslúži? Aj touto formou pomôžete zviditeľniť aktivity v sociálnej oblasti a súčasne motivovať svoje okolie k prospešnej pomoci ľuďom, ktorí našu spolupatričnosť a pomocnú ruku potrebujú. Prihlášku nájdete TU a v nej aj všetky podrobné informácie a postup ako nomináciu podať. Nomináciu pošlite do 20. októbra 2020 na e-mailovú adresu okv@employment.gov.sk.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR