Ocenenie Natura 2000

489

Otvára sa piaty ročník európskeho ocenenia Natura 2000, ktoré vyzdvihuje výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody. Prihlášku v niektorej z piatich kategórií ocenenia môže predložiť akýkoľvek subjekt zapojený do činností súvisiacich so sústavou Natura 2000. Finalistovi, ktorý získa najviac nominácií prostredníctvom hlasovania verejnosti na webovom sídle ocenenia, bude navyše udelené prestížne „ocenenie občanov EÚ“. 

Výzva na predkladanie prihlášok bude otvorená od 21. mája do 30. septembra 2019. Ocenením Natura 2000 sa odmeňuje vynikajúce riadenie a propagácia sústavy a zvyšuje sa povedomie o sústave Natura 2000 a jej výhodách pre európskych občanov. Prispieva tiež k štvrtej prioritnej oblasti Akčného plánu EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo s cieľom zlepšiť komunikáciu a osvetu. 

V súvislosti s akčným plánom sa 21. máj oficiálne vyhlásil za európsky deň Natura 2000. Tento výnimočný deň sa každoročne oslavuje prostredníctvom stoviek verejných podujatí v celej Európe. Víťazi ocenenia Natura 2000 budú vyhlásení okolo tohto dátumu na mimoriadnom slávnostnom odovzdávaní cien v sídle Komisie.

Ďalšie informácie o podávaní prihlášok nájdete na webovom sídle: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

Ak máte osobitné otázky/návrhy, obráťte sa na sekretariát ocenenia Natura 2000: n2000awards@adelphi.de