Ocenenie v sociálnej oblasti: Jana Strašilová ešte ako študentka rýchlo prenikla do hĺbky potrieb ľudí s viacnásobným znevýhodnením

5741

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Jana Strašilová pôsobí v zariadení sociálnych služieb Sibírka od novembra 1995. Začínala ako študentka psychopédie a od prvej chvíle ju zasiahla problematika ľudí s viacnásobným znevýhodnením hlboko do srdca. Je živým príkladom oddanosti a empatie vo svete špeciálnej pedagogiky. Jej schopnosť vnímať a porozumieť týmto jedinečným životným príbehom a potrebám jej umožnila stať sa nenahraditeľnou súčasťou ich životov na dlhé desaťročia.

„vo všetkom, čo sa mi v živote deje, hľadám zmysel“

Odbornosť spočívajúca v láske a trpezlivosti

Počas 27 rokov svojej praxe v zariadení Sibírka venovala Jana Strašilová neúnavnú energiu, lásku a trpezlivosť každodennej zodpovednej práci s ľuďmi s viacnásobným znevýhodnením. Rozvíjala oblasti ich životov, ktoré si vyžadovali špeciálny prístup, neustále ich motivovala k aj malým pokrokom, a jej pozornosť sa rovnako sústredila na rodiny prijímateľov, ktorým poskytovala podporu a povzbudzovanie.

Jana má na svojom konte výchovu mnohých úžasných odborníkov v oblasti sociálnych služieb. Jej kolegovia s vďačnosťou prijímajú jej odborné aj ľudské kvality, ktoré výrazne prispievajú k poskytovaní kvalitnej starostlivosti tým najslabším medzi nami. Jana je známa svojou neochvejnou ochotou pomáhať každému, kto potrebuje – či už ide o kolegu, prijímateľa, rodiča, priateľa alebo rodinného príslušníka. Jej prístup k práci a životu je bezpochyby vzorom pre všetkých zamestnancov zariadenia.

Vďaka za oddanosť a empatiu

Jana Strašilová nie je len zamestnankyňou, je duchovným pilierom zariadenia Sibírka, kde jej láska, oddanosť, empatia, ochota a trpezlivosť každý deň menia životy na lepšie. Za všetko, čo urobila a stále robí, jej patrí hlboké ďakujeme zo srdca každého, koho jej práca ovplyvnila.