Ocenenie v sociálnej oblasti: Pavla Zvolenská je súčasťou života mnohých klientov

5130

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Od roku 2001, kedy pani Pavla Zvolenská nastúpila na svoju pozíciu opatrovateľky v sociálnych službách, sa stala neodmysliteľnou súčasťou života mnohých klientov. Svoje povolanie vníma nielen ako prácu, ale ako skutočné poslanie, ku ktorému pristupuje s obetavosťou a láskou. Jej prístup k práci a schopnosť vytvoriť pre klientov prirodzené a podporné prostredie sú príkladné.

Pani Zvolenská sa vyznačuje mimoriadnou trpezlivosťou a ochotou pomáhať v každodenných činnostiach svojich klientov. Dôraz klade na sociálne a osobné potreby každého z nich, čím zabezpečuje ich fyzickú aj duševnú pohodu. Vďaka svojej empatii a schopnosti vcítiť sa do potrieb a nálad klientov si získala ich dôveru a uznanie.

„do práce chodím žiť“

Pani Pavla je známa svojím milým úsmevom a vľúdnymi slovami, ktoré vedia povzbudiť a podporiť nielen klientov, ale aj jej kolegov. Jej schopnosť byť výborným poslucháčom a radcom prispieva k harmonickému prostrediu zariadenia. Svoje zručnosti neustále rozvíja účasťou na odborných seminároch, čo dokazuje jej záväzok k neustálemu profesionálnemu rastu.

V období pandémie COVID-19 bola pani Zvolenská obzvlášť cennou oporou pre svoje kolegyne a klientov. Jej odhodlanie a schopnosť zostávať silnou, napriek osobným aj globálnym výzvam, bola zdrojom inšpirácie pre celý tím.

Pani Pavla je vdova, ktorá vychovala dve deti a je starou mamou jedného vnúčaťa. V osobnom živote rovnako ako v profesionálnom preukazuje obrovskú obetavosť a lásku.

Ocenenie v sociálnej oblasti, ktoré pani Pavla Zvolenská nedávno obdržala, je uznaniem jej dlhoročného prínosu a neúnavnej starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Je to pocta, ktorá odráža jej neochvejnú oddanosť a vysoko profesionálne nasadenie, ktoré pozitívne ovplyvňuje životy všetkých okolo nej.

Vďaka svojmu nadšeniu a oddanosti k práci je pani Pavla Zvolenská skutočnou inšpiráciou nielen pre svojich kolegov a klientov, ale pre každého, kto má to šťastie a pozná ju. Jej motto „Do práce, chodím žiť!“ je odrazom jej celoživotnej vášne a záväzku voči práci, ktorú miluje.