Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Mária Suchárová – srdce a duša zariadenia

2267
Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Mgr. Mária Suchárová - srdce a duša zariadenia
Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Mgr. Mária Suchárová - srdce a duša zariadenia

Od roku 2002 je Mária Suchárová pevnou súčasťou tímu v DSS a ZpS Kaštieľ, kde sa zapája do sociálnej práce s neuveriteľnou oddanosťou a zanietením. Svoje skúsenosti, zručnosti a vedomosti venuje tomu, aby pomáhala tým, ktorí to najviac potrebujú.

Od svojho nástupu do zamestnania sa pani Mária Suchárová aktívne podieľa na sociálno-poradenskej práci a odbornej účtovníckej činnosti. Jej prístup k práci je inovatívny a citlivý, čo sa odráža nielen v postupoch pri prijímaní nových klientov, ale aj vo vytváraní interných predpisov a riešení problematických situácií.

„V tejto práci som sa našla aj napriek tomu, že prináša so sebou často veľa problémov, stále ma teší.“

V snahe neustále zdokonaľovať poskytovanie sociálnych služieb, sa pani Mária Suchárová sústreďuje na implementáciu štandardov kvality a dodržiavanie ľudských práv. Jej práca je nielen o pomoci a podpore, ale aj o zabezpečení dôstojnosti a rešpektu pre každého klienta.

Jedným z najvýraznejších aspektov osobnosti pani Márie Suchárovej je jej individuálny prístup k klientom. Jej dlhoročný prínos a oddanosť sociálnej práci sú nepopierateľné a je jasné, že pani Mária Suchárová je skutočným srdcom a dušou DSS a ZpS Kaštieľ.