Ocenenie v sociálnej oblasti pre Vieru Mitterovú za významný prínos v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača

5293

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Pani Mitterová začala svoju kariéru v DSS a ZpS Rača v roku 1999 ako pokladníčka a od roku 2001 pôsobí ako účtovníčka správy majetku. Jej dlhoročné zamestnanie a neustále profesionálne rastúce zručnosti sú príkladom oddanosti a neochvejnej lojality k zariadeniu a jeho klientom.

Prínos a inovácie

Jej prístup k práci charakterizuje vysoký zmysel pre zodpovednosť, inováciu a tímovú spoluprácu. Pani Mitterová neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť fungovanie zariadenia a zvyšovať efektivitu poskytovaných služieb. Svojimi nápadmi a aktívnym riešením problémov výrazne prispieva k modernizácii procesov a zlepšuje celkovú atmosféru v DSS a ZpS Rača.

Komunitná a dobrovoľnícka činnosť

Okrem svojich primárnych pracovných povinností pani Mitterová aktívne participuje na komunitných projektoch, ako je úprava kvetinových záhonov, čo značne prispieva k estetike a pohode areálu zariadenia. Jej zapojenie do dobrovoľníckej činnosti a organizovanie aktivít pre klientov svedčia o jej hlbokom záujme o zlepšenie kvality ich života.

„S ÚSMEVOM A OCHOTOU VŠETKO SPOLU ZVLÁDNEME“

Vzor pre zamestnancov

Pani Mitterová je vzorom pre všetkých zamestnancov zariadenia, jej profesionálne nasadenie a osobný prístup vytvárajú pozitívny vzor pre kolegov a motivujú ich k vyššiemu výkonu. Jej schopnosť vcítiť sa do potrieb klientov a jej neustále snahy o zlepšenie ich každodennej starostlivosti ju odlišujú ako výnimočnú opatrovateľku.

Ocenenie a vďaka

Za jej dlhoročnú službu, obetavosť a prínosy k zlepšeniu života klientov, zaslúži si pani Mitterová nielen ocenenie v sociálnej oblasti, ale aj vďaku a uznanie od všetkých, ktorých jej práca ovplyvnila. Jej príklad je svetlom v každodennej práci Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Rača.